Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014

Μετά το «χαστούκι» ανυπακοής των εργαζομένων στον κ.Μητσοτάκη έρχεται και το «επιστημονικό χαστούκι»

Πέραν του αγώνα ανυπακοής που έχει κηρύξει το σύνολο των εργαζομένων στο δημόσιο κατά της ανθρωποφαγικής «αξιολόγησης» με υποχρεωτική ποσόστωση που στοχεύει σε απολύσεις εργαζομένων, καταβαράθρωση μισθών, καταργήσεις υπηρεσιών και ιδιωτικοποιήσεις και που θέλει να εφαρμόσει η μνημονιακή κυβέρνηση και ο υπουργός των απολύσεων κ. Μητσοτάκης, έρχεται η επιστημονική κοινότητα και πιο συγκεκριμένα το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με υπόμνημα του να ανατρέψει τους ισχυρισμούς της ηγεσίας του υπουργείου για δήθεν μεταρρύθμιση και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης, αναφέροντας συγκεκριμένα
ότι «[…] θεωρούμε ότι η καθιέρωση, τόσο θετικών όσο και αρνητικών ποσοστώσεων, κατά την αξιολόγηση των υπαλλήλων του Δημοσίου, θα μπορούσε, σύμφωνα και με σχετική παρατήρηση της Κ.Ε.Ν.Ε., αντί να συντελέσει στην εξάλειψη παθογενειών, να οδηγήσει ακόμη και στην απορρύθμιση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.[…]»

Οι εργαζόμενοι όμως δεν έχουν αυταπάτες ότι η κυβέρνηση και ο υπουργός της «απορρύθμισης» θα υιοθετήσουν την αρνητική γνωμοδότηση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για τον ν.4250/2014 και θα τον αποσύρουν, όπως δεν το έκαναν άλλωστε και όταν η Επιστημονική Νομοθετική Επιτροπή της βουλής γνωμοδοτούσε την αντισυνταγματικότητα του νόμου. Κι αυτό γιατί η κυβέρνηση Ν.Δ και ΠΑΣΟΚ εξαγοράζει με κάθε τρόπο πολιτικό χρόνο προκειμένου να υλοποιήσει όλες τις υποσχέσεις που έχει δώσει στους τοκογλύφους δανειστές της Ε.Ε – Ε.Κ.Τ και του Δ.Ν.Τ. , να απολύσει χιλιάδες εργαζόμενους, να τους μετατρέψει σε ενοικιαζόμενους ή ωφελούμενους με μισθό πείνας και χωρίς δικαιώματα, να ξεπουλήσει Δημόσια και Κοινωνικά αγαθά και να εκποιήσει την περιουσία της χώρας.

Αναλυτικά το υπόμνημα που έστειλε το Ε.Κ.Δ.Δ.Α με το Διαβιβαστικό με αρ. πρωτ. ΕΜΠ 142/20-06-2014 στον υπουργό και στην υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρει :


Αξιότιμοι Κύριε Υπουργέ και Κυρία Υφυπουργέ,

Στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, διδάσκεται, μεταξύ άλλων, για μία σχεδόν δεκαετία και στις δύο εκπαιδευτικές μονάδες του, τόσο στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (εκτενώς), όσο και στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (εβδομαδιαία πιστοποιημένα προγράμματα σχεδιασμένα από το ΕΚΔΔΑ), το διεθνώς γνωστό σύστημα-φιλοσοφία του ManagementbyObjectives (MbO), γνωστότερο στα ελληνικά ως Διοίκηση με Στόχους (ΔμΣ). Η φιλοσοφία και οι βασικές κατευθύνσεις του συστήματος αυτού έχουν θεσμοθετηθεί στη χώρα μας και περιλαμβάνονται στα άρθρα 1-5 του ν.3230/2004 για την «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις».

Όπως γνωρίζετε, οι διατάξεις αυτές επιτάσσουν τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών με όρους στρατηγικής διοίκησης, απαιτούν τον προσδιορισμό ετήσιας στοχοθεσίας και την παρακολούθηση της επίτευξης των ορισμένων στόχων μέσω κατάλληλων δεικτών μέτρησης[1].

Εξάλλου, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει επανειλημμένως υπομνήσει στους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, ότι οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του ν. 3230/2004 περί στοχοθεσίας και δεικτών μέτρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η πρόσφατη θέσπιση του συστήματος αξιολόγησης που περιγράφει ο ν.4250/2014 στα άρθρα 20-32, δηλαδή η αξιολόγηση του προσωπικού μέσα σε αυστηρά οριζόμενα ποσοστά, έρχεται, κατά την άποψή μας, σε ευθεία αντίθεση με το προαναφερθέν και εν ισχύ σύστημα της Διοίκησης με Στόχους.

Αυτό συμβαίνει γιατί στη φιλοσοφία τους ενός συστήματος (ΔμΣ) υπάρχει η ακριβής μέτρηση, κάτι που δεν υπολογίζεται στο δεύτερο. Μάλιστα διαφαίνεται πως η μη ακριβής μέτρηση ή ορθότερα, η ανυπαρξία μετρήσεων, είναι προϋπόθεση εφαρμογής ενός συστήματος με ποσοστώσεις. Η ουσιαστική όμως αυτή αντίφαση ανάμεσά τους καθιστά ανεφάρμοστα ταυτόχρονα και τα δύο στην ίδια υπηρεσία.

Ως εκ τούτου, πάντα κατά την άποψή μας, τα δύο συστήματα αξιολόγησης εμφανίζονται ως ασύμβατα και αντιφατικά. Επιπλέον, επειδή εκκρεμεί η εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του ν.3230/2004 για τις οποίες απαιτείται η έκδοση προεδρικού διατάγματος, φρονούμε ότι με την έκδοσή του, θα υπάρξει σύγχυση από την ταυτόχρονη επιδίωξη εφαρμογής των δύο αντιφατικών συστημάτων, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την έκθεση του Υπουργείου ΔΜΗΔ.

Διαγιγνώσκοντας το πρόβλημα που δημιουργείται, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΚΔΑ, στην προηγούμενη από 23/05/2014 7η Συνεδρίασή του, θεώρησε σκόπιμο και έλαβε κατά πλειοψηφία Απόφαση, να συντάξει το παρόν υπόμνημα και να σας αποσταλεί σε εύθετο χρόνο, ως τους πολιτικά υπεύθυνους του αρμόδιου Υπουργείου, ώστε με των περιγραφή των παραπάνω δεδομένων, να καταδείξει την πραγματική αδυναμία εφαρμογής του ν.4250/14, σε όσες υπηρεσίες εφαρμόζουν ή προσπαθούν να εφαρμόσουν τον ν.3230/2004.

Σε κάθε περίπτωση και στο πλαίσιο των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της αναλογικότητας και της χρηστής διοίκησης, που διέπουν τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, θεωρούμε ότι η καθιέρωση, τόσο θετικών όσο και αρνητικών ποσοστώσεων, κατά την αξιολόγηση των υπαλλήλων του Δημοσίου, θα μπορούσε, σύμφωνα και με σχετική παρατήρηση της Κ.Ε.Ν.Ε., αντί να συντελέσει στην εξάλειψη παθογενειών, να οδηγήσει ακόμη και στην απορρύθμιση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.

Για τους παραπάνω λόγους, προτείνουμε να επανεξεταστεί το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να βελτιωθεί και να καταστεί πραγματικά λειτουργικό, ορθολογικό και αποτελεσματικό, συντελώντας στην ποιοτική αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και των παρεχομένων υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ως αρμόδιος επιστημονικός φορέας για τη μελέτη και εφαρμογή σύγχρονων και άρτιων συστημάτων διοίκησης ποιότητας, θα μπορούσε, εφόσον κληθεί, να συνδράμει με τις απόψεις του στην επιχειρούμενη διοικητική μεταρρύθμιση.
Το υπόμνημα ΕΔΩ

δημοσίευσε ...