Σάββατο, 10 Ιουλίου 2010

πως? + που? + πότε? = 11 8 8....χρονών !!!

Πηγή : εφημερίδα "Νίκη"

Σχόλιο: λείπει για μετά το '92 το "σπίτι" με τα πολλά κυπαρίσια...!


Β.Γ.

δημοσίευσε ...