Κυριακή, 25 Ιουλίου 2010

"αθώα" η απογραφή των Δημοσίων...???


1 Οπως διαβεβαιώνουν «Το Βήμα» κυβερνητικά στελέχη, έχει εκπονηθεί σχέδιο πλήρους αναδιάρθρωσης των δημόσιων υπηρεσιών όλων των υπουργείων, που θα έχει ως αποτέλεσμα και τη μαζική μετακίνηση των υπαλλήλων. Στόχος είναι να μειωθεί κατά 30% το εύρος των κεντρικών υπηρεσιών, ώστε να καταστούν ευέλικτες και αποτελεσματικές. Γι΄ αυτό θα αξιοποιηθεί και το μητρώο δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο θα καταρτιστεί από το υπουργείο Εσωτερικών μετά την απογραφή.

2 Θα υπάρξει πλήρης αναδιάρθρωση του μισθολογικού καθεστώτος με την καθιέρωση από τις αρχές του νέου έτους του ενιαίου μισθολογίου. Αυτό σημαίνει ότι θα περικοπούν ή θα ενσωματωθούν στον βασικό μισθό όλα τα ειδικά επιδόματα, ότι το ύψος των αμοιβών εκτός από τα χρόνο υπηρεσίας θα εξαρτάται και από το έργο που παράγουν οι υπάλληλοι (σύνδεση μισθού με παραγωγικότητα), νια ενώ θα λαμβάνεται υπόψη η θέση ευθύνης.

3 Θα επιχειρηθεί να αξιοποιηθούν τα στοιχεία της απογραφής σε συνδυασμό με τις φορολογικές τους δηλώσεις, ώστε να αντιμετωπιστούν το «μαύρο χρήμα» και η διαφθορά. Μετά την απογραφή στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών θα τεθούν οι «αφανείς πόροι» δημοσίων υπαλλήλων, που προέρχονται από παράλληλες δραστηριότητες οι οποίες δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους.

Πηγή : http://www.tovima.gr/
Διαβάστε περισσότερα: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=345008&ct=32&dt=24/07/2010#ixzz0ufIeehNr

δημοσίευσε ...