Κυριακή, 25 Ιουλίου 2010

η Πριν ...και ... η μετά Δ.Ν.Τ εποχή !!!

Πριν το ... Δ.Ν.Τ  ...


Μετά το ... Δ.Ν.Τ ...

η γελοιογραφία είναι ΑΡΚΑΣ

το χάσαμ το κουρμί πατριώτ...!
Β.Γ.

δημοσίευσε ...