Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2010

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29 / 7 / 2010ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΟΔΗΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
& ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΡΕΤΣΙΝΑ 45
18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ/ΦΑΞ: 2104194499
Email:somedp@yahoo.gr
ΜΕΛΟΣ Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 29 / 7 / 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αφού απωλέσαμε σημαντικό μέρος του μισθού μας από τα οικονομικά μέτρα που θέσπισε η κυβέρνηση προς εξυγίανση της Ελληνικής Οικονομίας με αποτέλεσμα να μπει ο εργαζόμενος στο δρόμο της εξαθλίωσης του βιοτικού και κοινωνικού του επιπέδου, ετοιμάζονται να μας δώσουν και τη «χαριστική βολή».

Εν μέσω οικονομικής «τραγωδίας» που βρίσκονται οι εργαζόμενοι του Δήμου Πειραιά αλλά και γενικά όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας, έρχεται να μας προστεθεί και η ανασφάλεια για την πληρωμή ή μη της τακτικής μας μισθοδοσίας.

Αφερέγγυα η προηγούμενη Κυβέρνηση ως προς τις δεσμεύσεις για διακανονισμό των χρεών, σκληρή και αδιάλλακτη η σημερινή ως προς την παρακράτηση των πόρων για εξόφληση των χρεών, δημιουργούν ασυνήθιστες περιπετειώδεις καταστάσεις στους εργαζόμενους βάζοντας σε κίνδυνο τον ίδιο το μισθό τους.

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων παρακρατεί όλο το ποσό που αναλογεί μηνιαία από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π) στο Δήμο και που από το ποσόν αυτό βγαίνει η τακτική μισθοδοσία των υπαλλήλων. Αυτό προκύπτει απ’ το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 103824/ 26-7-2010 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων προς το Δήμο Πειραιά με θέμα «Αναγγελία Πίστωσης»….

ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΙΟΥΛΙΟΥ :                                2.192.267,80
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (Τ.Π.Δ-Ασφαλιστικά Ταμεία- Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α): 2.192.267,80

ΥΠΟΛΟΙΠΟ :                                                                                    0,00

Mε δεδομένο ότι οι εργαζόμενοι ποτέ δεν έβαλαν κανένα χρέος στο Δήμο, κανένα δάνειο δεν πήραν από το Τ.Π.Δ και δεν χρωστάνε τίποτα προς αυτό, θεωρούμε αδιανόητο να παρακρατούνται τα χρήματα που προορίζονται για την μισθοδοσία μας.

Με επίσης δεδομένο ότι ποτέ δεν παρακράτησε το Τ.Π.Δ από τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές χρήματα για εξόφληση του χρέους που οι ίδιες κατά κύριο όγκο «φόρτωσαν» στο Δήμο, απαιτούμε :

από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Α)Την άμεση απεμπλοκή των χρημάτων που προορίζονται για την τακτική μισθοδοσία των υπαλλήλων.

Β) Τον άμεσο διακανονισμό του χρέους του Δήμου Πειραιά ώστε να μην μπαίνει σε κίνδυνο η τακτική μισθοδοσία μας .

Και από την Δημοτική Αρχή
να διατεθεί κάθε διαθέσιμος Δημοτικός πόρος κατά προτεραιότητα, στην πληρωμή της τακτικής και υπερωριακής μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Δήμου μας μέχρι να ρυθμιστεί η σημερινή δυσχερή κατάσταση από την μη καταβολή των Κ.Α.Π.

Σε αντίθετη περίπτωση θα βρεθείτε αντιμέτωποι με την δυναμική αντίδραση των Εργαζομένων στο Δήμο Πειραιά, διεκδικώντας αυτά που μας ανήκουν.

δημοσίευσε ...