Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

Δελτίο Τύπου της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. / 1 - 7 - 2010Αθήνα, 1 Ιουλίου 2010

Αριθμ. Πρωτ.: 707

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.) ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή των Προεδρείων της Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α. και του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. με θέμα τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική.
Η σύσκεψη έγινε με πρωτοβουλία της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. και με αφορμή τη ψήφιση της διοικητικής μεταρρύθμισης «Καλλικράτης» και τις πιέσεις που μέσω και από την Περιφέρεια Αττικής ασκούνται για τη μελέτη και κατασκευή έργων διαχείρισης των απορριμμάτων και ανάθεσης τους σε ιδιώτες.
Οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη συμφώνησαν όσον αφορά την ανάγκη της υπεράσπισης του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα της διαχείρισης των απορριμμάτων και την παραμονή της ως αποκλειστικής αρμοδιότητας στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού.
Εξέφρασαν ταυτόχρονα την αντίθεση τους στην πολιτική της κυβέρνησης που επιχειρεί με πρόσχημα την οικονομική κρίση να εκχωρήσει την αρμοδιότητα της μελέτης, κατασκευής και διαχείρισης έργων, τα οποία αφορούν απορρίμματα, σε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.
Μία τέτοια εξέλιξη θα έχει τεράστιες κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, θα τριπλασιάσει το κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων και το οικονομικό βάρος θα μετακυλιστεί στους δημότες και θα οδηγήσει σε κατάργηση θέσεων εργασίας και διεύρυνση της ελαστικής εργασίας.
Οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη αποφάσισαν επίσης την επανεξέταση όλου του συστήματος της ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας με στόχο την διεύρυνση της, την προώθηση της διαλογής στην πηγή και την ανάληψη κατ’ αποκλειστικότητα από τους Ο.Τ.Α.
Αποφασίστηκε τέλος, ο συντονισμός των δραστηριοτήτων της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., της Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α. και του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. το επόμενο διάστημα, προκειμένου να αναπτυχθούν κινηματικές δράσεις για την προώθηση των παραπάνω στόχων.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.

δημοσίευσε ...