Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2010

...έτσι μας υποσχέθηκαν ...αλλά τελικά ....!...μας βάζει το Τ.Π.Δ...(μόνο)???
Η συνέχεια επί του blog !
Β.Γ.

δημοσίευσε ...