Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2010

Καταργούν τη διάταξη που ενταχθήκαμε στα Βαρέα....! Θα συνεχίσουμε να καθόμαστε στον καναπέ...?
Αθήνα, 8 Ιουλίου 2010

Αριθμ. Πρωτ.: 730
Προς:
1. Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
κ. Γιάννη Ραγκούση
Βασ. Σοφίας 15
106 74 – Αθήνα
2. Υπουργό Οικονομικών
κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου
Νίκης 5-7
101 80 – Αθήνα
Κοινοποίηση
1. Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
κ. Γεώργιο Ντόλιο
Σταδίου 27
101 83 – Αθήνα
2. Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Φίλιππο Σαχινίδη
Πανεπιστημίου 37
101 65 – Αθήνα
3. ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Ιπποκράτους 22 – 106 80 – Αθήνα
4. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ρηγίλλης 18 – 106 74 – Αθήνα
5. Κ.Κ.Ε.
Λεωφ. Ηρακλείου 145 - 142 31 – Ν. Ιωνία
6. ΛΑ.ΟΣ.
Καλλιρρόης 52 – 117 45 – Αθήνα
7. ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
Βαλτετσίου 39 – 106 81 – Αθήνα

Κύριοι Υπουργοί,
Με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Μεταρρύθμιση Ασφαλιστικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις» και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 6, παρ. 8 επιχειρείται η κατάργηση της διάταξης που ψηφίσθηκε πρόσφατα (άρθρο 4 του Ν.3660/2008) αυξάνοντας βίαια το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που είχαν ενταχθεί με τον πιο πάνω Νόμο, ύστερα από πολύχρονες κινητοποιήσεις στα Β.Α.Ε. (Κατηγορία Υπερβαρέων).

Η ρύθμιση αυτή που αφαιρεί δικαιώματα σε μια κατηγορία εργαζομένων που πολύ πρόσφατα το Ελληνικό Κοινοβούλιο ικανοποίησε ένα πολύχρονο και δίκαιο αίτημά τους, ανατρέπει τον προγραμματισμό της ζωής τους, αφού πρώτα τους επιβάρυνε οικονομικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους.

Σχετικά με το περιεχόμενο της προωθούμενης διάταξης σας γνωρίζουμε επίσης:
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3660/2008 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 78/7-5-2010) έχει ρυθμιστεί η υπαγωγή στα υπερβαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. που απασχολούνται αποκλειστικά με τις εργασίες που αναφέρονται στην ανωτέρω διάταξη.

2. Το προσωπικό που εμπίπτει στην ανωτέρω ρύθμιση είναι κατά κύριο λόγο οι εργάτες συγκομιδής – αποκομιδής απορριμμάτων, οι οδοκαθαριστές, οι οδηγοί απορριμματοφόρων και οι εργάτες ταφής και εκταφής νεκρών, δηλαδή εργασίες πολύ βαριές και ανθυγιεινές.

3. Το προσωπικό αυτό για να υπαχθεί στις ανωτέρω ρυθμίσεις καταβάλλει πρόσθετη ειδική εισφορά 4,3%. Το υπηρετούν δε προσωπικό κατέβαλλε την πρόσθετη ειδική εισφορά αναδρομικά από 8-4-1999 μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης, προκειμένου οι μεν γυναίκες να μπορούν να αποχωρούν στο 53ο έτος της ηλικίας τους οι δε άνδρες στο 58ο έτος και με την προϋπόθεση να έχουν 15 χρόνια υπηρεσίας από τα οποία δώδεκα (12) αποκλειστικά στις εργασίες αυτές εκ των οποίων τρία (3) έτη τουλάχιστον τα τελευταία δεκατρία (13) έτη πριν τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας.

4. Οι εργαζόμενοι για να υπαχθούν στην ανωτέρω ρύθμιση έχουν επιβαρυνθεί με επιπλέον ασφάλιστρο από αυτό που προβλέπεται για τα Βαρέα (2,20%) και κατά 2,1% και πριν καλά – καλά στεγνώσει το μελάνι του Ν. 3660/2008 έρχεσθε και ανατρέπετε μια ρύθμιση που αφορά ανθρώπους που πολλές φορές δεν προλαβαίνουν να βγουν στη σύνταξη, γιατί έχουν ήδη μεταφερθεί στα κοιμητήρια.

5. Εξάλλου όπως έχουμε παρακολουθήσει τις ρυθμίσεις του Ασφαλιστικού του Υπουργείου Εργασίας από καμιά διάταξη αυτού δεν διαπιστώσαμε ότι μεταβάλλει τα όρια ηλικίας αυτών που υπάγονται στα υπερβαρέα και ανθυγιεινά.
Ύστερα από τα ανωτέρω σας καλούμε άμεσα να αποσύρετε τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 6 του σχεδίου Νόμου, καθόσον σε αντίθετη περίπτωση η αντίδραση συνολικά των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα είναι συνεχής και ανάλογη της σοβαρότητας του προβλήματος που δημιουργείται.
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.
Ο Πρόεδρος                                       Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
Θέμης Μπαλασόπουλος                           Ιωάννης Τσούνης

δημοσίευσε ...