Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010

...θα σας εξαφανίσομεν...Μετά το Δ.Ν.Τ μας προέκυψε και το Τ.Π.Δ....!
η συνέχεια επί του blog !
Β.Γ.

δημοσίευσε ...