Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010

καραβάνια μετατάξεων ετοιμάζουν στους Ο.Τ.Α.....Μετά τις διακοπές έρχονται... μετατάξεις!

Της ΕΛΕΝΗΣ ΔΕΛΒΙΝΙΩΤΗ

 Ανω-κάτω μέσα στο καλοκαίρι και λίγο πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου 30.000 υπάλληλοι της Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι υπό το... κράτος του «Καλλικράτη» αμέσως μετά τις διακοπές τους θα μεταταγούν προκειμένου να στελεχώσουν άμεσα -και πάντως πριν από τις εκλογές- τις νέες υπηρεσίες.


Στο υπουργείο Εσωτερικών έχουν «φουλάρει» ήδη τις μηχανές ώστε η επιχείρηση «υποχρεωτικές μετατάξεις» να αρχίσει και να ολοκληρωθεί μέσα στο δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου και το όλον εγχείρημα να προχωρήσει γοργά και απρόσκοπτα.

Σε αυτό το πλαίσιο έχει προωθηθεί στη Βουλή ρύθμιση κατά παρέκκλιση των όσων γενικώς ισχύουν να γίνονται μετατάξεις ακόμα και την προεκλογική περίοδο, ενώ χθες πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη των 13 περιφερειαρχών στο γραφείο του υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση. Οι περιφερειάρχες κλήθηκαν σε ετοιμότητα για μια σειρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή του «Καλλικράτη» και κυρίως με το «αγκάθι» των υποχρεωτικών μετατάξεων που αφορά εν δυνάμει όχι μόνον τους υπαλλήλους των περιφερειών και των υπό κατάργηση νομαρχιών αλλά και ένα μέρος των υπαλλήλων των δήμων που μετά τον «Καλλικράτη» θα πάψουν να υφίστανται.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για εθελούσιες μετατάξεις που έκανε το υπουργείο δεν απέδωσε καθώς η προσφορά είναι ελάχιστη: μόλις 1.648 υπάλληλοι δήλωσαν ότι θέλουν να μεταταγούν (από αυτούς 1.298 σε δήμους και 350 σε περιφέρειες). Σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά των υπαλλήλων, αυτό που τρομάζει τους υπό μετάταξη είναι ότι δεν έχουν συσταθεί οι οργανισμοί των νέων καλλικράτειων δήμων, έτσι τους είναι θολό πού ακριβώς θα τοποθετηθούν κι αν η καινούργια θέση είναι στον κλάδο και την ειδικότητά τους, χωρίς να έχουν συνέπειες σε μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Από την πλευρά του υπουργείου απαντούν ότι οι μεταταγόμενοι δεν θα έχουν ασφαλιστικές ή άλλες συνέπειες, όμως αυτό μέλλει να αποδειχτεί με τους νέους οργανισμούς που θα συσταθούν το πρώτο εξάμηνο του 2011, όταν δηλαδή οι μετατάξεις θα έχουν ολοκληρωθεί. Η εκτίμηση του υφυπουργού Εσωτερικών Γιώργου Ντόλιου για τη χαμηλή προσέλευση των υπαλλήλων στις εθελοντικές μετατάξεις είναι ότι δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση των εργαζομένων. Η πλειονότητα των αιτήσεων αφορά μετάταξη σε δήμο προκειμένου να αποφύγουν μεγάλες μετακινήσεις από τον τόπο διαμονής στον τόπο εργασίας τους.

Το υπουργείο Εσωτερικών μετά τις 8 Ιουλίου οπότε εξέπνευσε η προθεσμία για εθελοντικές μετατάξεις, κάλεσε τους περιφερειάρχες να εκδώσουν έως τις 8 Αυγούστου τις διαπιστωτικές πράξεις για την τοποθέτηση του προσωπικού στις νέες θέσεις. Η επιλογή θα γίνει με συγκεκριμένα κριτήρια όπως η συνάφεια του κλάδου και της ειδικότητας του υπαλλήλου, τα καθήκοντα που έχει ασκήσει ώστε να τοποθετηθούν σε αντίστοιχες θέσεις κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας που θα είναι προσωποπαγείς. Επίσης, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου, οι υπάλληλοι που έχουν κάνει αίτηση για εθελοντική μετάταξη θα πρέπει να φέρουν στη Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας βεβαίωση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης όπου υπηρετούν, στην οποία ρητά να αναφέρεται ότι ήταν τοποθετημένοι και ασκούσαν την 1-1-2010 αρμοδιότητες που απονέμονται στις περιφέρειες της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας όπως αυτές ορίζονται στον νόμο του «Καλλικράτη». Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται ότι η απόφαση του γενικού γραμματέα της Περιφέρειας για τις τοποθετήσεις των υπαλλήλων θα δημοσιευτεί άμεσα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά η ισχύς της θα αρχίσει από 1-1-2011. *
Αναρτήθηκε από :  http://www.enet.gr/

δημοσίευσε ...