Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2010

Υπηρεσιακό Συμβούλιο ...!Στις 6 - 5 - 2010 το Σωματείο είχε προσφύγει στην Περιφέρεια προκειμένου να ακυρωθεί η απόφαση 179/21-4-2010 του πολυσυζητημένου Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε αντικατάσταση των διορισμένων μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Τόσο καιρό παρά τις συνεχείς ενοχλήσεις μας, δεν μας έχουν απαντήσει αν κάνουν δεκτή την προσφυγή ή όχι και ως εκ θαύματος μας ήρθε σήμερα ενημερωτικό για συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με την νέα σύνθεση. Πράγμα που σημαίνει ότι απάντησαν θετικά στο Δήμο και διόρισαν τα νέα μέλη.
Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη η στάση της Περιφέρειας που προσπαθεί μεροληπτώντας μεν και κωλυσιεργώντας δε να μας αποτρέψει για μια νέα προσφυγή σε δεύτερο βαθμό, εφόσον δεν μας ανακοινώνουν την απόφαση και τους λόγους απόρριψης, ώστε να στηρίξουμε την εκ νέου προσφυγή μας.
Πόσο χρόνο θέλει ένα χαρτί από την Περιφέρεια που στεγάζεται στην Ευριπίδου να έρθει στο γραφείο του Σωματείου μας που είναι στη Ρετσίνα ?
Η αντίδραση μας θα είναι άμεση και δυναμική, όπως πολύ καλά ξέρουν όλοι πλέον ότι αντιδρούμε, σε ότι άδικο και μεθοδευμένο προσπαθούν να περάσουν σε βάρος μας.

δημοσίευσε ...