Παρασκευή 10 Μαΐου 2013

Η αλήθεια για τον ΟΠΑΔ …

Με ανακοίνωση του ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΟΠΑΔ – ΤΥΔΚΥ κάνει γνωστά τα προβλήματα που δημιουργεί η κυβερνητική απαξίωση του ταμείου, οδηγώντας το σε μια άθλια κατάσταση με ατελείωτες ουρές και ταλαιπωρία για τους ασφαλισμένους αλλά και τους εργαζόμενους. Κάτι που φυσικά δεν είναι καθόλου τυχαίο δεδομένου ότι η τρικομματική συγκυβέρνηση έχει αποφασίσει την συγχώνευση του ταμείου στο ΙΚΑ προκειμένου να καρπωθεί την κινητή και ακίνητη περιουσία που του έχει απομείνει.
Παράλληλα με άλλη ανακοίνωση – έγγραφό του ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΟΠΑΔ – ΤΥΔΚΥ καλεί την ηγεσία της ΑΔΕΔΥ να προβεί σε ενέργειες – παρεμβάσεις ώστε να αποτραπεί η ένταξη του ΟΠΑΔ στο ΙΚΑ.

 Η άθλια κατάσταση και οι ατελείωτες ουρές στον ΟΠΑΔ έχουν αποδέκτη.

Τους τελευταίους μήνες οι ασφαλισμένοι μας βιώνουν μια απίστευτη ταλαιπωρία, αλλά και εμείς οι εργαζόμενοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΑΔ βιώνουμε την πίεση από τη δικαιολογημένη οργή των ασφαλισμένων.

Με τη λειτουργία του  ΕΟΠΥΥ από 1/1/2012, ο ΟΠΑΔ διατήρησε τις 51 Περιφερειακές Υπηρεσίες (πρώην ΤΥΔΚΥ) στις έδρες των Νομών, όμως στην Αττική οι 7 Περιφερειακές του Υπηρεσίες έγιναν Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ. Επομένως για την εξυπηρέτηση 475.000 ασφαλισμένων στη Αττική έμεινε ένα μόνο σημείο εξυπηρέτησης, αυτό της Κεντρικής Υπηρεσίας (Ηπείρου 38). Επιπλέον τα 2/3 του προσωπικού του ΟΠΑΔ μεταφέρθηκαν στον ΕΟΠΥΥ. Σήμερα ο ΟΠΑΔ λειτουργεί με 210 μόνιμους και 80 συμβασιούχους πανελλαδικά από τους οποίους  οι 42 μόνιμοι  και οι 11 συμβασιούχοι εργάζονται στην Κεντρική Υπηρεσία.

Στις 51 Περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΑΔ, στις έδρες των Νομών η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων (1.200.000 ασφαλισμένοι στην Περιφέρεια) είναι άψογη.
 
Το τεράστιο πρόβλημα παρουσιάστηκε από 1/1/2013 στην Αττική, λόγω υποστελέχωσης αλλά κυρίως εξαιτίας της παρουσίας του Οργανισμού σε ένα μόνο σημείο.
 
Έγκαιρα, από τον Σεπτέμβριο του 2012 και πριν αρχίσει η θεώρηση από 1/1/2013, έχουν κατατεθεί πολλές φορές στο Υπουργείο Εργασίας από τις υπηρεσίες του Οργανισμού, από τη Διοίκηση αλλά και από τον Σύλλογο Εργαζομένων προτάσεις, οι οποίες αν υλοποιούνταν, δεν θα δημιουργούνταν το σημερινό πρόβλημα.

Αυτές είναι:  

• η ενίσχυση της Κεντρικής υπηρεσίας μας σε προσωπικό με τον «υπερβολικό» αριθμό των 20 υπαλλήλων

• η δημιουργία δύο (2) τουλάχιστον ακόμη σημείων εξυπηρέτησης στην Αττική  (π.χ. Πειραιά & Αγία Παρασκευή) χωρίς κόστος, καθώς θα μπορούσαν να παραχωρηθούν δύο γραφεία από τους αντίστοιχους Δήμους, ώστε να αποκεντρωθούν οι ουρές

• η συνδρομή των ΚΕΠ για τη θεώρηση και απογραφή της ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας των συνταξιούχων ώστε να μην ταλαιπωρούνται. Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει αποδεχθεί εδώ και μήνες την αρμοδιότητα για τα ΚΕΠ. Δεν έχουν γίνει όμως οι απαραίτητες ενέργειες από το υπουργείο Εργασίας που εποπτεύει τον ΟΠΑΔ.
 
Το έργο της απογραφής και θεώρησης που επιτελεί ο ΟΠΑΔ, είναι τεράστιας σημασίας  για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με την απογραφή που διενεργείται φέτος και έχοντας φθάσει στο 50% αυτής, έχουν εντοπιστεί ήδη περίπου  40.000 παράνομα βιβλιάρια, τα οποία και διαγράφονται.

Από την άλλη πλευρά το εποπτεύον υπουργείο Εργασίας δεν προχώρησε τις προτάσεις μας. Όσες φορές απευθυνθήκαμε στο γραφείο του υπουργού συναντήσαμε κλειστές πόρτες και τεράστια δυστοκία.
 
Ας αναζητηθούν επομένως οι ευθύνες στους έχοντες την ευθύνη της άσκησης της κυβερνητικής πολιτικής στον ευαίσθητο  χώρο των Ασφαλιστικών Ταμείων.

ΠΟΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΠΑΔ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ

Συνάδελφοι από κοινού βιώσαμε την ανακοίνωση  της ένταξης του ΟΠΑΔ στο ΙΚΑ, στις 25/4/2013, μετά από σύσκεψη του υπουργού Εργασίας με τον γενικό γραμματέα και τον διοικητή του ΙΚΑ.
        
Η εξαγγελθείσα ένταξη αναφέρθηκε ότι πραγματοποιείται στο πλαίσιο του νοικοκυρέματος.
 
Όμως ο ΟΠΑΔ αποτελεί ήδη παράδειγμα νοικοκυρέματος, καθώς λειτουργεί  με το ελάχιστο δημοσιονομικό κόστος και το ελάχιστο δυνατό προσωπικό. Η λειτουργία του ΟΠΑΔ δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς δεν επιδοτείται, ενώ γίνεται με το ελάχιστο ποσοστό του 7% των εισφορών ασφαλισμένου-εργοδότη που παρακρατείται. Το υπόλοιπο 93% αποδίδεται άμεσα  στον ΕΟΠΥΥ καθιστώντας τον ΟΠΑΔ τον βασικό του χρηματοδότη. Όσον αφορά τα ενοίκια των περιφερειακών του υπηρεσιών, ήδη γίνεται προσπάθεια να στεγαστούν σε κτίρια άλλων δημόσιων υπηρεσιών π.χ  στα κενά κτίρια των καταργηθέντων ΟΕΚ & ΟΕΕ, ενώ ο ΟΠΑΔ διαθέτει 5 ιδιόκτητα κτίρια. Επίσης ο Οργανισμός στελεχώνεται σήμερα με το ελάχιστο προσωπικό 210 μόνιμων υπαλλήλων και 80 συμβασιούχων με δικαστικές αποφάσεις.

Αντίθετα με  τη λειτουργία του ΟΠΑΔ εξασφαλίζεται τεράστιο οικονομικό όφελος για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με την απογραφή που διενεργείται φέτος και έχοντας φθάσει στο 50% αυτής, έχουν εντοπιστεί ήδη περίπου  40.000 παράνομα βιβλιάρια, τα οποία και διαγράφονται.

Η εξαγγελθείσα ένταξη αναφέρθηκε ότι πραγματοποιείται στο πλαίσιο της αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη.
 
Αλλά στις 51 Περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΑΔ, στις έδρες των Νομών η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων (1.200.000 ασφαλισμένοι στην Περιφέρεια) είναι άψογη. Το πρόβλημα παρουσιάστηκε από 1/1/2013 στην Αττική, όπου σε ένα μόνο σημείο στην Κεντρική Υπηρεσία συνωστίζονταν εκατοντάδες ασφαλισμένων, για να εξυπηρετηθούν από λίγους υπαλλήλους, καθώς οι 7 Περιφερειακές του ΟΠΑΔ στην Αττική, από 1/1/2012 έγιναν Περιφερειακές του ΕΟΠΥΥ.  Και εδώ η ευθύνη του υπουργείου είναι μεγάλη καθώς από τον Σεπτέμβριο 2012 έχουν σταλεί πολλές φορές προς το υπουργείο προτάσεις των υπηρεσιών μας για την ενίσχυση της υπηρεσίας μας σε προσωπικό με τον «υπερβολικό» αριθμό των 20 υπαλλήλων καθώς και η χωρίς κόστος δημιουργία δύο (2) ακόμη σημείων εξυπηρέτησης στην Αττική (Πειραιά & Αγία Παρασκευή).

Αν αυτά είχαν πραγματοποιηθεί θεωρούμε ότι η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων θα ήταν υποδειγματική και στην  Αττική. 

Πως μπορούν επομένως να κόπτονται σήμερα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τον πολίτη εκείνοι που  δημιούργησαν και συντήρησαν το πρόβλημα στην Αττική; Εκείνοι που έλαμψαν με την απραξία τους επί τόσους μήνες; Πως επιτυγχάνεται η αναβάθμιση; Με το να διοχετευθούν πανελλαδικά 1.700.000 ασφαλισμένοι Δημοσίου & Δήμων στις «ατέλειωτες» ουρές του ΙΚΑ;

Η εξαγγελθείσα ένταξη αναφέρθηκε ότι θα βελτιώσει τις δυνατότητες παροχής υπηρεσιών υγείας σε χρήμα προς τους ασφαλισμένους.
 
Όμως πως θα συμβεί αυτό καθώς οι παροχές αυτές θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται από το ίδιο ποσοστό εισφορών ενώ δεν εξαγγέλθηκε κάποια νέα παροχή; Αντίθετα και οι ήδη υπάρχουσες παροχές μπαίνουν σε κίνδυνο, καθώς το ΙΚΑ παρουσιάζει σημαντικά οικονομικά προβλήματα προσπαθώντας μήνα με τον μήνα να πληρώσει συντάξεις, ενώ ο ΟΠΑΔ είναι οικονομικά υγιής. Οι παροχές θα μπορούσαν με ασφάλεια να διευρυνθούν στο καθεστώς του ΟΠΑΔ, αν υπήρχε η πολιτική βούληση.
 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η  βιαστική,  εξαγγελθείσα ένταξη δεν λύνει, αντίθετα δημιουργεί προβλήματα με μόνο στόχο: το ΙΚΑ να οικειοποιηθεί  τα αποθεματικά του ΤΥΔΚΥ (685 εκ. ευρώ πριν και 360 εκ. ευρώ μετά το PSI) καθώς και το προσωπικό του ΟΠΑΔ, αδιαφορώντας για το επίπεδο εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων μας στο μέλλον. Αποκαλυπτικές εξάλλου ήταν οι δηλώσεις του διοικητή του ΙΚΑ ότι «οι υπάλληλοι του ΟΠΑΔ θα βοηθήσουν σημαντικά τις υπηρεσίες του ΙΚΑ», αδιαφορώντας για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων Δημοσίου & Δήμων.

Η  εξαγγελθείσα ένταξη εμφανίστηκε ως «σωσίβιο» για τον υπουργό Εργασίας σε μια στιγμή που με αφορμή τη μείωση των συντάξεων του ΟΑΕΕ δεχόταν τα βέλη της κριτικής και έπρεπε να εμφανίσει ένα «εκσυχρονιστικό» έργο.

Εμείς οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων του χώρου που επί μακρό χρονικό διάστημα προσπαθούσαμε να δούμε τον υπουργό για να δώσει απλές λύσεις στα προβλήματα του χώρου και δεν μας δεχόταν γιατί είχε άλλες προτεραιότητες, που ήμασταν;

Εσείς οι εκπρόσωποι των ασφαλισμένων μας που αγωνιάτε για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, που ήσασταν;

Πότε, όλοι εμείς, συναινέσαμε, όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου του κ. υπουργού, στη λεηλασία του Οργανισμού και στην υποβάθμιση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων;

Συνάδελφοι, μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, θεωρούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχετε το βάρος της ανώτατης εκπροσώπησης των δημοσίων υπαλλήλων, σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Ο δημόσιος υπάλληλος που τα τελευταία χρόνια καθυβρίστηκε και λοιδορήθηκε, είδε τις αποδοχές του να ελαττώνονται σημαντικά τη στιγμή που η εργασία του αντίστροφα αυξήθηκε, ενώ ταυτόχρονα ζει με το άγχος της απόλυσης ή της παραπομπής του στο πειθαρχικό από τα σύγχρονα τάγματα εφόδου. Νομίζουμε ότι αυτός ο δημόσιος υπάλληλος έχει το δικαίωμα κατ’ ελάχιστο να έχει τον δικό του Φορέα  Ασφάλισης  για ένα ικανοποιητικό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Σας απευθύνουμε λοιπόν το ερώτημα: Τι θα κάνουμε για να ακυρώσουμε την εξαγγελθείσα ένταξη; Πως θα αντιδράσουμε;

Είναι αυτονόητο ότι είμαστε στη διάθεσή σας για παροχή στοιχείων ή οποιαδήποτε άλλη συνέργεια αποφασίσετε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                    
ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΖΗΣΙΜΟΣ       ΓΙΩΡΓΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ

δημοσίευσε ...