Σάββατο 4 Μαΐου 2013

Ξήλωμα του μισού Δημοσίου και απολύσεις με υπουργικές αποφάσεις

Με διαδικασίες - εξπρές και απαιτώντας μόνο την έκδοση υπουργικών αποφάσεων θα ξηλωθούν οι μισές δομές του Δημοσίου και θα καταργηθούν εκατοντάδες οργανισμοί, οι υπάλληλοι των οποίων θα απολυθούν, σύμφωνα με το νομοσχέδιο για την "Οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης" που έθεσε χθες σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Μάλιστα, για να διευκολυνθεί η άντληση των 15.000 απολύσεων, το ν/σ δίνει τη δυνατότητα ακόμη και της μετατροπής Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου!
Στο σχέδιο νόμου δίδεται το πράσινο φως για την έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων που θα ορίζουν τους νέους Οργανισμούς σε υπουργεία, υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, δήμους κ.λπ., σύμφωνα με τις εκθέσεις αξιολόγησης των οργανικών τους μονάδων, καθώς και τα νέα οργανογράμματα που έχει εγκρίνει ήδη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης για όλα τα υπουργεία. Στα νέα αυτά οργανογράμματα, όπως είναι ήδη γνωστό, προβλέπεται ψαλίδι κατά μέσο όρο 50% σε δομές και υπηρεσίες, με τους υπαλλήλους που "περισσεύουν" να τίθενται στη δεξαμενή των 25.000 χιλιάδων υπαλλήλων που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα ώς το τέλος του 2013, με βάση τη γνωστή μνημονιακή δέσμευση. Η μείωση αυτή μάλιστα των οργανικών θέσεων θα γίνεται με διαδικασία - εξπρές απαιτώντας μόνο την κοινή απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του οικείου υπουργού. Όπως περιγράφεται χαρακτηριστικά στο πρώτο άρθρο του ν/σ, "Σχετικά με τη βελτίωση της οργάνωσης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας, καθώς και για τη βέλτιστη αξιοποίηση των δημοσιονομικών πόρων των δημοσίων υπηρεσιών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιτρέπεται να καταργούνται θέσεις προσωπικού με κοινή απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του οικείου υπουργού"

Με το ίδιο ν/σ καθίσταται δυνατή μέσω έκδοσής Προεδρικών Διαταγμάτων η συγχώνευση/κατάργηση φορέων, οργανισμών, ακόμη και ΔΕΚΟ, ενώ αφήνει ανοιχτή μέχρι και τη μετατροπή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, διευρύνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δεξαμενή από την οποία θα αντληθούν οι 15.000 απολύσεις ως το τέλος του 2014, μεταξύ των οποίων οι 2.000 τον ερχόμενο Ιούνη και άλλες 2.000 ως το τέλος του έτους. Όπως σημειώνεται στο άρθρο 4 "Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, κρατικές ή δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιους σκοπούς, καθώς και θυγατρικές εταιρείες των ανωτέρω νομικών προσώπων μπορεί να καταργούνται, να συγχωνεύονται ή να αναμορφώνονται, καθώς και να καταργείται, αντικαθίσταται ή τροποποιείται κάθε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη σχετική με τη σύσταση, την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές τους με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του υπουργού Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου υπουργού".

Σύμφωνα με συνδικαλιστές της ΑΔΕΔΥ, αλλά και νομικούς, μια τέτοια μετατροπή σηματοδοτεί και την αλλαγή της σχέσης εργασίας του υπαλλήλου, διευκολύνοντας τις απευθείας απολύσεις.

Στον "Καιάδα" της διαθεσιμότητας οι μακροχρόνια ασθενείς

Την ίδια στιγμή, το ΥΔΜΗΔ αυστηροποιεί το πλαίσιο χορήγησης των αναρρωτικών αδειών, οδηγώντας ακόμη και στην απόλυση όσους υπαλλήλους λαμβάνουν πολύμηνες αναρρωτικές άδειες. Ειδικότερα, σε περίπτωση κάλυψης του ανώτατου χρόνου αναρρωτικής άδειας, που μπορεί κατά περίπτωση να φτάσει τους 12 μήνες, μπορεί κάποιος υπάλληλος να τίθεται αυτεπάγγελτα ή με αίτησή του σε διαθεσιμότητα διάρκειας ενός έτους ή δύο ετών για δυσίατα νοσήματα.

Ωστόσο, σε περίπτωση που, δύο μήνες πριν τη λήξη της διαθεσιμότητας, οι υγειονομικές επιτροπές αποφανθούν πως δεν είναι ικανός να επιστρέψει στα καθήκοντά του, τότε απολύεται υποχρεωτικά. Σύμφωνα με το ν/σ, οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 10 ημέρες τον χρόνο, με εξαίρεση περιπτώσεις δυσίατου νοσήματος, προβλήματος κύησης, χειρουργικής επέμβασης ή νοσηλείας τουλάχιστον τεσσάρων ημερών σε δημόσιο νοσοκομείο. Εν τούτοις, ακόμη και για τις βραχυχρόνιες άδειες θα πρέπει να προσκομίζεται γνωμάτευση θεράποντος ιατρού για άδεια τριών ημερών ή γνωμάτευση διευθυντή κλινικής ή επικεφαλής μονάδας δημοσίου νοσοκομείου για άδεια πέντε ημερών.

Αλλαγές επιφέρει το ν/σ και στην ιεραρχική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων καταργώντας την απαίτηση συμπλήρωσης ορισμένων ετών πριν τη δυνατότητα υποψηφιότητας για θέση τμηματάρχη ή διευθυντή, ενώ στην περίπτωση θέσης γενικού διευθυντή ο απαιτούμενος χρόνος προϋπηρεσίας περιορίζεται από τα 18 στα 12 έτη. Τέλος, για τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων προβλέπεται η υπογραφή συμβολαίων αποδοτικότητας στα οποία θα περιγράφονται οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι που πρέπει να εκπληρώνουν σε ετήσια βάση.

Πηγή:Αυγή 03/05/2013

δημοσίευσε ...