Δευτέρα 20 Μαΐου 2013

Όσο μένουμε στα μνημόνια ...!!!

Έκθεση της τρόικα :νέα μέτρα 8 δις 2015-2016!
Καυτό καλοκαίρι ! Πιθανότατα νέα μέτρα και 2014 !
Δημόσιο: 4.000 απολύσεις 2013 – 11.000 απολύσεις 2014 – 12.500 μετακινήσεις τον Ιούνιο!

Εκτενής είναι αναφορά στην έκθεση της τρόικας  στα "τρωτά" σημεία του προγράμματος για την ελληνική οικονομία. Στο επίκεντρο μπαίνουν ο φορολογικός μηχανισμός, η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και τα επαγγέλματα που δεν έχουν ακόμη ανοίξει.

Ανώτατο κοινοτικό στέλεχος τόνιζε πως ώς τον Ιούνιο θα μετακινηθούν 12.500 δημόσιοι υπάλληλοι και επιβεβαίωσε ότι το 2013 θα γίνουν 4.000 απολύσεις από το Δημόσιο.

«Όταν λέμε ότι θα υπαχθούν στο καθεστώς κινητικότητας 12.500 άτομα, ζητούμε ονόματα, ονοματεπώνυμα» είπε και προσέθεσε: «Υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίο δεν πηγαίνουν στη δουλειά τους, κοροϊδεύουν, εξαπατούν, έχουν προσληφθεί με πλαστά πιστοποιητικά, δεν καταλαβαίνω γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να απολυθούν» (το μνημόνιο προβλέπει ακόμη 11.000 απολύσεις το 2014).

Για τον φορολογικό μηχανισμό είπε πως είναι η «αχίλλειος πτέρνα» του προγράμματος και εξέφρασε προβληματισμό για τις καθυστερήσεις στην αναδιάρθρωσή του, αλλά και για τα ευρύτερα προβλήματα στην είσπραξη των εσόδων.

Ο ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ

Μάλιστα, διέψευσε συζητήσεις στην Ελλάδα και σενάρια περί μείωσης των φόρων, λέγοντας πως δεν διακρίνει μεγάλο περιθώριο στο «ορατό μέλλον». Πάντως, για τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση είπε ότι το θέμα θα συζητηθεί ξανά τον Ιούνιο (τα πρώτα τεχνικά κλιμάκια στην Αθήνα θα έλθουν στις αρχές Ιουνίου και θα ακολουθήσουν οι επικεφαλής της τρόικας).

Το στέλεχος της Επιτροπής τόνισε πως μετά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο για την διαχείριση του τραπεζικού συστήματος (αναδιάρθρωση, συρρίκνωση του προσωπικού), στο οποίο ναι μεν επιστέφουν καταθέσεις, αλλά διαπιστώνεται και μεγάλη αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Θέση της ΕΕ είναι ότι τα 50 δισ. ευρώ αρκούν για να διασφαλίσουν το ελληνικό τραπεζικό σύστημα κάτι που θα διαφανεί στα μέσα Ιουνίου, όταν οι συστημικές τράπεζες θα ολοκληρώσουν τις αυξήσεις κεφαλαίου. Ακόμη, θα πρέπει να πουληθούν σύντομα οι τράπεζες που δεν θα παραμείνουν υπό ιδιωτικό έλεγχο.

ΚΑΥΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος το καλοκαίρι θα πρέπει να προχωρήσουν δεκάδες παρεμβάσεις εκ μέρους της κυβέρνησης, ενώ εάν το φθινόπωρο διαπιστωθεί ότι δεν επιτυγχάνονται κάποιοι στόχοι, τότε η Ελλάδα θα λάβει νέα μέτρα για το 2014.

«Οι αρχές θα προσδιορίσουν συγκεκριμένα σχέδια για το 2015 το αργότερο έως το τέλος Αυγούστου 2013» αναφέρεται στην έκθεση. Υπογραμμίζεται πως θα απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα 1,7% του ΑΕΠ το 2015, τα οποία θα ανέλθουν στο 2,1% του ΑΕΠ το 2016.

Στην έκθεση υπογραμμίζεται πως το δημοσιονομικό αυτό κενό θα μπορούσε να καλυφθεί με στρατηγικές για τη βελτίωση των εσόδων, με διεύρυνση της φορολογικής βάσης, μέσω της περαιτέρω μείωσης των φοροαπαλλαγών, με επέκταση μέτρων που θα έχουν λήξει το 2015 και με στοχευμένες περικοπές στις δαπάνες.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ

Για τη δόση του Ιούνιου ύψους 3,3 δισ. ευρώ

Με βάση την έκθεση και τις συστάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας θα παρουσιάσουν στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν από το τέλος Μαΐου οι διατάξεις για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και τη μετάβαση στο «μοντέλο - στόχο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Να αναθεωρήσει το νόμο 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις εφαρμογής που εντοπίστηκαν κατά την πρώτη τριετία της εφαρμογής του.

Να διευκολύνει τη ρύθμιση των «μη βιώσιμων» χρεών των νοικοκυριών και να θεσπίσει «πρόγραμμα διευκόλυνσης» της αποπληρωμής των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Να διορίσει τον εθνικό συντονιστή για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής καθώς και τον πρόεδρό της.

Για τη δόση του τρίτου τριμήνου ύψους 4,8 δισ. ευρώ

-Η κυβέρνηση πρέπει να ανταποκριθεί στους τριμηνιαίους δείκτες επιδόσεων για διαχείριση των δημόσιων οικονομικών

-Περιορισμός πανελλαδικά του αριθμού των εφοριών σε 140

-Να εγκριθεί μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2013 ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος

-Θέσπιση νέου Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών

-Θα καταρτισθεί και θα ψηφιστεί νέος νόμος για τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας μέχρι το τέλος Ιουνίου.

-Περαιτέρω αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και διασύνδεση της με όλες τις απαραίτητες βάσεις πληροφόρησης σε σχέση με φορολογικές παραβάσεις.

-Μείωση του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων σε όλα τα διοικητικά δικαστήρια κατά τουλάχιστον 50%.

-Να εφαρμοστεί η νέα νομοθεσία για τα επιδόματα τέκνων και το αργότερο στο τέλος Ιουνίου 2013 να γίνουν οι πρώτες πληρωμές.

-Μείωση του αριθμού των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων σε όλα τα διοικητικά δικαστήρια κατά τουλάχιστον 80%.

-Αξιολόγηση της απόδοσης των ενεργειών για την είσπραξη φόρων από μεγάλες επιχειρήσεις και άτομα με υψηλό πλούτο.

-Θα υπαχθούν 12.500 δημόσιοι υπάλληλοι στο πρόγραμμα κινητικότητας

-Θα ολοκληρωθεί η στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού στο Ελληνικό Δημόσιο

-Μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 θα καθοριστούν λεπτομερή σχέδια προσλήψεων στο Δημόσιο σε διαβούλευση με την ΕΕ / ΕΚΤ / ΔΝΤ.

-Μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 να υποβάλλει σχέδιο νόμου για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

-Θα αποσαφηνισθούν τα οργανογράμματα στελέχωσης των υπουργείων που αφορούν σωρευτικά 450.000 εργαζόμενους

-Αξιολόγηση της προόδου και λήψη πρόσθετων μέτρων που θα περιορίζουν τη συσσώρευση καθυστερούμενων οφειλών του Δημοσίου προς τρίτους.

-Αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων για να προσεγγίσουν τις τιμές αγοράς.

-Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία για την απλοποίηση και τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για τις διαδικασίες πολεοδομικού σχεδιασμού

-Θα επικαιροποιηθεί η νομοθεσία για τα δάση, τις δασικές εκτάσεις και τα πάρκα.

-Αξιολόγηση των "βέλτιστων πρακτικών" με σκοπό την χρέωση δικαιώματα για τη χρήση της υδροηλεκτρικής και λιγνιτικής ενέργειας.

-Θέσπιση νομοθεσίας για την εκχώρηση των αδειών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και των διαδικασιών αδειοδότησης.

-Η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει (πουλήσει) τις συμμετοχές σε ROSCO και ΓΑΙΑΟΣΕ και θα καταρτίσει νέο επιχειρηματικό σχέδιο για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

-Να ενεργοποιηθεί το σύστημα κεντρικών προμηθειών και να υπάρξει σύστημα στατιστικής καταγραφής σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, αρχικά στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

-Αποσύνδεση των αμοιβών δικηγόρων και μηχανικών από συναλλαγές που φορολογούνται (π.χ. συμβόλαια ακινήτων).

-Διευκόλυνση της εισόδου στο δικηγορικό επάγγελμα και αποσαφήνιση της φύσης των δικηγορικών αμοιβών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

-Να τεθεί σε λειτουργία το Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης για την ίδρυση επιχειρήσεων και να διευκολυνθεί η αναγνώριση των επαγγελματικών Προσόντων.

-Λήψη μέτρων για να μειωθεί κατά 50% το κόστος έναρξης μιας επιχείρησης, όπως αυτό μετράται από την Παγκόσμια Τράπεζα.

-Μέτρα για την μείωση των τιμών στην αγορά και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όπως π.χ. άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, περισσότερες περιόδους εκπτώσεων και διευκόλυνση των προωθητικών ενεργειών και προσφορών εκτός των περιόδων εκπτώσεων, μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη διάρκεια των πωλήσεων, κ.α.

-Μέχρι το τέλος Ιουνίου να θεσπίσει την περαιτέρω απελευθέρωση του λιανικού εμπορίου με παρεμβάσεις στα περιθώρια κέρδους και την απελευθέρωση πώλησης επιλεγμένων προϊόντων (π.χ. βιταμίνες)

-Να προχωρήσει έως το τέλος Ιουνίου στη θέσπιση του νέου πλαισίου για την ακτοπλοΐα που θα περιορίζει τις κατηγορίες των δικαιούχων εκπτώσεων στα εισιτήρια και θα καθιστά πιο ευέλικτες τα εργασιακές σχέσεις

-Η Τράπεζα της Ελλάδα να ολοκληρώσει εντός του Ιουνίου νέα τεστ αντοχής των τραπεζών χρησιμοποιώντας μεθοδολογία της τρόικας

-Η μεταφορά των καλών στοιχείων του ενεργητικού του Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου σε μια συστημική τράπεζα

-Να "βελτιώσει" τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των υπό εκκαθάριση τραπεζών και να συντάξει σχετικές εκθέσεις αρχής γενομένης από τον Ιούνιο.

-Οι τράπεζες να επικαιροποιήσουν τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους και να υποβάλουν προς επικύρωση στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ

-Αλλαγή των εσωτερικών κανονισμών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ς για τις αρμοδιότητες μεταξύ τ Γενικού Συμβουλίου και Εκτελεστικής Επιτροπής.

-Ηλεκτρονική καταγραφή όλων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).

-Ηλεκτρονική καταγραφή όλων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).

-Δημιουργία στο ΕΤΕΑ ηλεκτρονικού συστήματος ατομικών λογαριασμών συνταξιοδότησης.

-Μείωση των τιμών των φαρμάκων με την επόμενη λίστα φαρμάκων που θα δημοσιευθεί τον Ιούνιο του 2013

-Μείωση των περιθωρίων κέρδους των φαρμακείων στο 15% τον Ιούνιο του 2013

-Διασφάλιση δημοσίευσης ετήσιων ισολογισμών από όλα τα νοσοκομεία

-Επέκταση των προγραμμάτων εργασιακής εμπειρίας για τους μακροχρόνια άνεργους.

Για τη δόση του τετάρτου τριμήνου ύψους 4,4 δισ. ευρώ

-Να παρουσιαστεί αναλυτική λίστα με τους προς κατάργησης φόρους υπέρ τρίτων

-Αξιολόγηση της απόδοσης των ενεργειών για την είσπραξη φόρων από μεγάλες επιχειρήσεις και άτομα με υψηλό πλούτο

-Να ενεργοποιηθεί η νέα οργανωτική δομή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με την πρόσληψη του κατάλληλου αριθμού καταρτισμένου προσωπικού

-Περιορισμός πανελλαδικά του αριθμού των εφοριών σε 120

-Κατάρτιση ειδικής έκθεσης για την κοινωνική προστασία μέσα στον Ιούνιο του 2013.

-Να υπαχθούν 25.00 δημόσιοι υπάλληλοι στο πρόγραμμα κινητικότητας.

-Μεταφορά της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών μεταβατικά στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

-Υιοθέτηση νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση του συστήματος των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης με διεύρυνση της βάσης και μείωση κατά 3,9% των ασφαλιστικών εισφορών με ουδέτερο δημοσιονομικά τρόπο

-Αξιολόγηση της απόδοσης της ρύθμισης για την πληρωμή χρεών προς το Δημόσιο

-Η κυβέρνηση να ανταποκριθεί στους τριμηνιαίους δείκτες επιδόσεων για διαχείριση των δημόσιων οικονομικών.

πηγή : iskra

δημοσίευσε ...