Πέμπτη 9 Μαΐου 2013

ΠΑΡΑΤΑΣΗ στην ανανέωση των βιβλιαρίων ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ για την Αττική


«Μεγαλόψυχο» φάνηκε το υπουργείο εργασίας στην ταλαιπωρία των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ που καθημερινά περιμένουν σε ατελείωτες ουρές προκειμένου να ανανεώσουν τα ατομικά βιβλιάρια ασθενείας για το 2013.  Η παράταση είναι μέχρι τι 31 Οκτωβρίου 2013.
Φυσικά ούτε λόγος για την διάλυση του ταμείου που επιχειρεί η τρικομματική συγκυβέρνηση ή για στελέχωση με ανθρώπινο δυναμικό που είναι είδος προς εξαφάνιση.


Παράταση της απογραφής των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ – ΤΥΔΚΥ της Περιφέρειας Αττικής

Το υπουργείο Εργασίας, ανακοίνωσε  ότι στο πλαίσιο της απογραφής που πραγματοποιείται φέτος – για πρώτη φορά – στον ΟΠΑΔ και για το σύνολο των ασφαλισμένων του Δημοσίου, έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα η ταυτοποίηση του 50% των δικαιούχων του, δηλαδή περίπου 587.000 άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων.

Μέχρι σήμερα, επίσης, έχουν ήδη διαγραφεί 37.327 βιβλιάρια ασθενείας για τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις παροχής τους (π.χ. θάνατος κυρίως ασφαλισμένων,  ενηλικίωση τέκνων κ.λπ.)

Ωστόσο, για τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ που ανήκουν στην Πε¬ριφέρεια Αττικής και που υποχρεούνται να προσέλθουν στο μοναδικό μέχρι σήμερα σημείο εξυπηρέτησης, αυτό της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΑΔ, έχουν διαπιστωθεί φαινόμενα μακράς αναμονής και ταλαιπωρίας.

Ήδη το υπουργείο Εργασίας αποφάσισε  – και ανακοίνωσε τις προηγούμενες ημέρες – μια σημαντική διαρθρωτική αλλαγή, την ενσωμάτωση του ΟΠΑΔ στο ΙΚΑ και τη διεύρυνση του δικτύου εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του Δημοσίου από τις δομές του ΙΚΑ στην Αθήνα και όλη την Ελλάδα. Έτσι δίνεται μια οριστική λύση στο πρόβλημα της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων του Δημοσίου, παράλληλα δε προκύπτει και μια σημαντική εξοικονόμηση από ενοίκια και λοιπές λειτουργικές και διοικητικές δαπάνες. Και για αυτό ακριβώς το λόγο, δεν απαιτείται ορισμός νέας διοίκησης (προέδρου και μελών ΔΣ) στον ΟΠΑΔ, καθώς οι σχετικές αρμοδιότητες θα ασκούνται πλέον από τη διοίκηση του ΙΚΑ.

Μέχρι, όμως, να ολοκληρωθεί η παραπάνω ενσωμάτωση του ΟΠΑΔ στο ΙΚΑ και η μετάβαση στο νέο σύστημα εξυπηρέτησης από το διευρυμένο δίκτυο των καταστημάτων του ΙΚΑ σε όλη την Αττική (τουλάχιστον 25 σε πρώτη φάση), αποφασίστηκε από το υπουργείο Εργασίας  και μόνο για τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ  ΤΥΔΚΥ που ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής και υποχρεούνται να προσέλθουν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΑΔ η παράταση απογραφής και θεώρησης των βιβλιαρίων τους έως και την 31/10/2013. Για τους λοιπούς ασφαλισμένους παραμένουν σε ισχύ οι προηγούμενες προθεσμίες.

Στοιχεία από aftodioikisi.gr

δημοσίευσε ...