Παρασκευή 17 Μαΐου 2013

Αρχίζουν οι εγγραφές για τη φιλοξενία των παιδιών των ασφαλισμένων του ΤΥΔΚΥ στις παιδικές κατασκηνώσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Π.Α.Δ. ολοκλήρωσε τη δημοπρασία και καθόρισε τις προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων για την φιλοξενία παιδιών των ασφαλισμένων του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2013,  συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε τα πιο κάτω:

Όσοι εργαζόμενοι, είναι ασφαλισμένοι στον Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., και ενδιαφέρονται για την αποστολή των παιδιών τους σε ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ (Α΄ κατασκηνωτική περίοδο) μπορούν από τη ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΙΟΥ 2013 έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΙΟΥ 2013 να καταθέτουν την σχετική αίτηση στα γραφεία του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Για τη Β΄ και Γ΄ κατασκηνωτική περίοδο οι αιτήσεις θα κατατίθενται από την ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΙΟΥ 2013 έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013.

Η φιλοξενία παιδιών ασφαλισμένων του Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. γίνεται με αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα στην οποία δηλώνεται η κατασκήνωση και η χρονική περίοδος της επιλογής του και αφού προηγουμένως έχει εξασφαλίσει την συμμετοχή του σ’ αυτή.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:
 
1.Αίτηση (χορηγείται από το Ταμείο).

2.Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3.Τα βιβλιάρια Υγείας του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., για το κάθε παιδί και του γονέα.

4.Πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού για τη συμπλήρωση της κάρτας κατασκηνωτή.

Προϋπόθεση για να συμμετέχουν είναι τα παιδιά να ασφαλίζονται στο Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και να έχουν ηλικία 6-14 ετών. Να έχουν δηλαδή γεννηθεί από 1-1-1999 μέχρι 31-12-2007.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή ενός παιδιού σε κατασκήνωση που έχει συμβληθεί με τον Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. είναι η συμπλήρωση από τον γονέα ή κηδεμόνα της «ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ» την οποία υπογράφει και αφού ελεγχθεί από το Ταμείο, παραδίδει στην κατασκήνωση. Αλλαγή που αφορά την κατασκήνωση ή την κατασκηνωτική περίοδο που έχει δηλωθεί δεν θα γίνεται δεκτή μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αιτήσεις πέραν της 7ης Ιουνίου 2013 δεν θα γίνονται δεκτές.

Η ανακοίνωση της ΠΟΕ - ΟΤΑ σε μορφή Word ΕΔΩ

δημοσίευσε ...