Τετάρτη 22 Μαΐου 2013

Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας για τους οδηγούς των Ο.Τ.Α.

Ανακοίνωση της ε/ε της ΠΟΕ –ΟΤΑ προς τους Συλλόγους – Μέλη της για την απόκτηση από τους οδηγούς των Ο.Τ.Α. του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι) σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 74/2008.

Σας ενημερώνουμε πως μετά την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας με αριθμ.: 2003/59/Ε.Κ. και την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 112/18-6-2008 το Π.Δ.74/2008, που υποχρεώνει όλους τους επαγγελματίες οδηγούς βαρέων οχημάτων-φορτηγών και οδηγούς μεταφοράς επιβατών να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.).

Επειδή έχει γίνει πολύς λόγος για το αν οι οδηγοί των Ο.Τ.Α. εξαιρούνται από την απόκτηση αυτού του πιστοποιητικού, μετά από επικοινωνία που έγινε με το αρμόδιο Τμήμα Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, μας ενημέρωσαν πως δεν υπάρχει καμία εξαίρεση και μας παραπέμπουν στην σχετική εγκύκλιο που έχει εκδοθεί (αριθμ. πρωτ.: Γ454/19716/1780/09/28-7-2009) και την οποία συνημμένα σας στέλνουμε.

Σχετική με την εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 74/2008 είναι και η Υπουργική Απόφαση με αριθμ.: οικ.72048/9666/08/26-1-2009 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 216/9-2-2009), «Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ/112/Α΄), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών.»

Η απόκτηση αυτού του πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική, έχει καταληκτικές ημερομηνίες αλλά έχει και κόστος για την απόκτησή του, αφού απαιτούνται κάποια ειδικά σεμινάρια επιμόρφωσης από εξουσιοδοτημένα Κέντρα και Σχολές Οδηγών.

Οι Σύλλογοι θα πρέπει μετά από παρέμβασή τους να ζητήσουν από τις κατά τόπους Δημοτικές Αρχές να καλύψουν αυτή την δαπάνη για το σύνολο των οδηγών τους, καθώς έχουν την υποχρέωση ως εργοδότες να εξασφαλίζουν την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των υπηρεσιών τους.

Η ανακοίνωση της ε/ε της ΠΟΕ - ΟΤΑ ΕΔΩ

δημοσίευσε ...