Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011

Χάθηκε πάλι η "μπάλα" και στο νέο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ...!!!


Πως γίνετε ο αιρετός εκλεγμένος από τους εργαζόμενους που είναι αναπληρωματικός του τακτικού να είναι συγχρόνως και αναπληρωματικός του διορισμένου, από τη Δημοτική Αρχή, μέλους ...?

Πώώώώώώς ???

Dimension, δύο σε ένα έγινες, βρε ....!!!

"timeo Danaos et dona ferentes"
  Β.Γ

δημοσίευσε ...