Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011

Στην "τσόχα" οι μισθοί των υπαλλήλων του Δήμου Πειραιά ?


 Δημοσιευμένο στη Κεντρική Ιστοσελίδα του Δήμου Πειραιά

ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ
Με τον Δήμαρχο Πειραιά κ. Βασίλη Μιχαλολιάκο συναντήθηκαν εκτάκτως σήμερα οι Πρόεδροι των Σωματείων Εργαζομένων του Δήμου Πειραιά και ενημερώθηκαν για την οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει ο Δήμος Πειραιά, εξαιτίας της μη καταβολής των ΚΑΠ από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων μεταξύ άλλων τόνισαν ότι:

«Πρώτιστη υποχρέωση της Πολιτείας είναι η καταβολή των μισθών των εργαζομένων. Εξάλλου, με αυτό το πρόσχημα εντάχθηκε η χώρα σε καθεστώς Μνημονίου. Δυστυχώς μέχρι σήμερα η κυβέρνηση αποδίδει στο Δήμο μόνο το 1/3 των χρημάτων που απαιτούνται για την κάλυψη της μισθοδοσίας. Καλούμε έστω και τώρα το Υπουργείο Εσωτερικών να τηρήσει τις δεσμεύσεις του ώστε οι εργαζόμενοι στο Δήμο Πειραιά, να πληρωθούν το μισθό του Δεκεμβρίου και το δώρο ώστε να κάνουν οι οικογένειες τους Χριστούγεννα. Παράλληλα, δηλώνουμε ότι, είμαστε δίπλα στο Δήμαρχο Πειραιά Βασίλη Μιχαλολιάκο, στον αγώνα που δίνει για τη διασφάλιση πόρων που θα καλύπτουν τη μισθοδοσία των εργαζομένων».

@Στη "τσόχα" ρίχνει τους μισθούς και το δώρο Χριστουγέννων των εργαζομένων  η Δημοτική Αρχή παίζοντας πολιτικό πόκερ με την συγκυβέρνηση του μνημονίου και της Τρόϊκας.
Εκμεταλλευόμενη, την δεινή οικονομική  θέση που έφεραν τους εργαζόμενους οι πολιτικές των κυβερνήσεων και συγκυβερνήσεων μέλος των οποίων ήταν και ο νυν Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή Πειραιά μεγαλώνει τις εργασιακές ανασφάλειες και τρομοκρατεί τους εργαζόμενους με στάση πληρωμών.    
Ο νόμος είναι απόλυτα σαφής τόσο στην προτεραιότητα καταβολής των μισθών για το προσωπικό που πληρώνεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π), όσο και για το προσωπικό που αμείβεται από τα ανταποδοτικά τέλη.
Την οικονομική διαχείριση του Δήμου την έχει η Δημοτική Αρχή όχι οι εργαζόμενοι. Αν θέλει ο κύριος Δήμαρχος να αντιπολιτευθεί "συμπολιτευόμενος"την συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ &ΛΑΟΣ ας βρει άλλο τρόπο, τους εργαζόμενους όμως που δοκιμάζονται από τα πρωτόγνωρα και βάρβαρα οικονομικά μέτρα να τους αφήσουν  έξω από τα πολιτικά τους παιχνίδια.
Οι εργαζόμενοι μπορεί να είναι διατεθειμένοι να πάρουν μέρος σε δυναμικές κινητοποιήσεις προκειμένου να διεκδικήσει η εκάστοτε Δημοτική Αρχή αυτά που αναλογούν στο Δήμο και δεν καταβάλλονται, εις βάρος του Πειραϊκού Λαού, όπως είναι η αύξηση των Κ.Α.Π. ή τα οφειλόμενα από τον Ο.Λ.Π. αλλά όχι να γίνουν μέρος ενός παιχνιδιού μπαίνοντας βιαίως μπροστά για να αποκομίσουν κάποιοι προσωπικά ή κομματικά οφέλη.
Εξάλλου η Π.Ο.Ε - Ο.Τ.Α σε έγγραφο που είχε αποστείλει στις   23 Αυγούστου 2011 με αριθμό πρωτοκόλλου 802 προς τον υπουργό Εσωτερικών μεταξύ άλλων και για να προλάβει άσχημες καταστάσεις είχε επισημάνει ότι :
... "Η διάταξη αυτή ψηφίστηκε προκειμένου να αντιμετωπισθεί το σοβαρό πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί από την αδυναμία πολλών Ο.Τ.Α. στην καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων  αλλά και την κατάθεση των εισφορών στα διάφορα Ασφαλιστικά Ταμεία και αποτέλεσε και αίτημα της Ομοσπονδίας μας.

Καθώς πολλοί αιρετοί αδιαφορούσαν για την καταβολή των αποδοχών του προσωπικού και προχωρούσαν στην εξόφληση άλλων δαπανών (προμήθειες, έργα, εκδηλώσεις κ.λ.π.) με αποτέλεσμα στη δύσκολη αυτή περίοδο να παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και απλήρωτοι." ...

 Όπως αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στις 2 Δεκεμβρίου 2011 το υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε απόφαση του Υπουργού με Αριθμ. Πρωτ.: 50336 για την απόδοση εσόδων από τους  Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους σε όλους τους Δήμους της Χώρας, στο δε Δήμο Πειραιά αποδίδεται, σύμφωνα με τη συνημμένη κατάσταση, το ποσό των 1.955.652,63 - 400.000,00  προκαταβολή = 1.555.652,63 υπόλοιπο

διαβάστε το νόμο ...

Άρθρο 49 ν.3979/2011

Κατά προτεραιότητα καταβολή αποδοχών
προσωπικού των δήμων


1. Δημιουργείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με μέ−
ριμνα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ιδιαίτερος λογαριασμός
με τίτλο «Αποδοχές προσωπικού δήμων» από τον οποίο
καταβάλλονται:
α. οι αποδοχές, όπως αυτές καθορίζονται με τις δι−
ατάξεις του ν. 3205/2003 (Α΄ 277) και τις Συλλογικές
Συμβάσεις Εργασίας, καθώς και τα κατ’ αποκοπήν έξοδα
κίνησης του άρθρου 5 του ν. 2685/1999 (Α΄ 35), όπως
ισχύει, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των δήμων,
β. οι αποδοχές και τα κατ’ αποκοπήν έξοδα κίνησης
του προσωπικού ειδικών θέσεων, όπως αυτές καθορί−
ζονται από την κείμενη νομοθεσία.


2. Ο λογαριασμός της προηγούμενης παραγράφου
πιστώνεται κατά προτεραιότητα κάθε μήνα από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήμων που προο−
ρίζονται για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών τους.

3. Με απόφαση, των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονο−
μικών ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των ανωτέρω
διατάξεων και ρυθμίζονται αναγκαίες λεπτομέρειες για
την εφαρμογή τους.

4. Οι αποδοχές και τα κατ’ αποκοπήν έξοδα κίνησης
του λοιπού προσωπικού δήμων και νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου αυτών, καθώς και όσων εργάζονται
για παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών κατά την κείμενη
νομοθεσία, καταβάλλονται κατά προτεραιότητα πριν
από κάθε άλλη δαπάνη από τους οικείους δήμους και
τα νομικά τους πρόσωπα.


5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης οι αποδοχές
και τα κατ’ αποκοπήν έξοδα κίνησης του προσωπικού
της παραγράφου 4 δύναται να καταβάλλονται κατά τη
διαδικασία των ανωτέρω διατάξεων.

@Βασίλης Γκιτάκος
         Μέλος του Δ.Σ.

δημοσίευσε ...