Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011

Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Νεοφιλελευθερισμός


 Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 262/16.12.2011 τεύχος Α’) Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011

Τα άρθρα της πράξης έχουν να κάνουν με :

Αναστολή πλειστηριασμών

Συμπλήρωση διατάξεων για το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»


Επείγουσες διατάξεις εφαρμογής του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών


Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Συμπλήρωση, τροποποίηση διατάξεων του ν. 4001/2011

Για να διαβάσετε το ΦΕΚ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.poeota.gr/

 "timeo Danaos et dona ferentes"
   Β.Γδημοσίευσε ...