Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2011

Έκτακτη Συνάντηση Δημάρχου με τους εργαζόμενους στην Καθαριότητα!!!
Σε έκτακτη συνάντηση έχει καλέσει  ο Δήμαρχος Πειραιά τους εργαζόμενους στην Καθαριότητα σήμερα 29 Δεκέμβρη 2011 στις 19.00μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο.

Πιθανολογούμε, χωρίς να είμαστε σίγουροι, ότι το θέμα της συνάντησης θα έχει να κάνει με τα προβλήματα που  θα δημιουργηθούν στον τομέα της Καθαριότητας με την αποχώρηση λόγω λήξης της σύμβασης των 120 εργαζομένων οκτάμηνης συμβάσεως πλήρους απασχόλησης την 1 Ιανουαρίου 2012 που έρχεται αρνητικά να προστεθεί στις ήδη 140 αποχωρήσεις εργαζομένων συμβασιούχων δεκαοκτάμηνης σύμβασης μερικής απασχόλησης. Δηλαδή 260 λιγότεροι εργαζόμενοι στην Καθαριότητα του Δήμου.

Είμαστε σε αναμονή για τις θέσεις που θα ακουστούν κι από τις δύο πλευρές, παρ' όλο που λίγο πολύ τις ξέρουμε. Από τη μία πλευρά Δημοτική Αρχή μέσω του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου στην Καθαριότητα έχει αναφερθεί πολλές φορές σε εκχώρηση τμήματος της Καθαριότητας σε Ιδιώτη (π.χ. Οδοσάρωση) προφασιζόμενη και έγγραφες δηλώσεις αδυναμίας "διοικούντων"(αν υπάρχουν)  κι από την άλλη πλευρά οι εργαζόμενοι μέσω του Σωματείου Οδηγών Μηχανικών & Εργ/των  μέχρι σήμερα χρειάστηκε πολλές φορές  και σε όλους τους τόνους  να δηλώσουν  ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν δέχονται καμία εκχώρηση αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Καθαριότητας σε Ιδιώτη που αυτόματα σημαίνει και κατάργηση του Κοινωνικού και Δημόσιου χαραχτήρα της.

Δεν ξέρουμε αν κάποιες κινήσεις που έγιναν κατά τον σχεδιασμό της συνάντησης αυτής εμπεριέχουν κάποιο λόγο σκοπιμότητας ή απλώς έγιναν "εκ παραδρομής", 

όπως για παράδειγμα, γιατί εξαιρέθηκε από τη συνάντηση το Τμήμα Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων που και στην Διεύθυνση Καθαριότητας(Νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας) ανήκει, αλλά και στη Δύναμη του Σωματείου ?
ή 
γιατί στις ανακοινώσεις της Υπηρεσίας, για την προκείμενη συνάντηση,  έπρεπε να επισημανθεί η "απειλή" ότι θα τηρηθεί το παρουσιολόγιο της Υπηρεσίας ?

Εν αναμονή εξελίξεων ....!!!
   


δημοσίευσε ...