Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011

Ανακοίνωση της Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α για την ίδρυση του Νέου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δημοσίου ΔικαίουΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
            
 ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ


Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.: 1398

Προς:

Συλλόγους-Μέλη
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β’-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 2854/16-12-2011 η Υπουργική Απόφαση που προβλέπει την σύσταση του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με το άρθρο 211 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης».
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση συνίσταται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)» που αποτελεί καθολικό διάδοχο του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. και ο νέος Σύνδεσμος θα αποτελεί τον φορέα Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) της Περιφέρειας Αττικής.

Η ίδρυση του νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου αποτελεί μια πρώτη νίκη του οργανωμένου συνδικαλιστικού κινήματος των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για την υπεράσπιση του Δημόσιου Χαρακτήρα της διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων, παρ΄ όλα αυτά ο δρόμος είναι μακρύς και κόντρα στην απαισιοδοξία που προσπαθούν κάποιοι να περάσουν στον κλάδο αποσιωπώντας τις θετικές εξελίξεις που υπάρχουν σε σημαντικά ζητήματα.

Είναι σίγουρο ότι ο αγώνας για την μετατροπή όλων των Φο.Δ.Σ.Α. σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου είναι μακρύς και επίπονος και για να είναι νικηφόρος χρειάζεται την συμμετοχή ΟΛΩΝ μας.
Γι’ αυτό το επόμενο χρονικό διάστημα συντονισμένα και οργανωμένα μέσα από τα συλλογικά μας όργανα να αναγκάσουμε κυβέρνηση και αιρετούς να κάνουν αποδεχτές στο σύνολο τις προτάσεις μας.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

        Ο Πρόεδρος           Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

 Θέμης Μπαλασόπουλος       Γιάννης Τσούνης

δημοσίευσε ...