Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011

Συστάθηκε ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής

"κλεμμένο" από : http://kinisi-esdkna.blogspot.com

ΝΙΚΗ για τους εργαζόμενους !


ΦΕΚ B 2854 - 16.12.2011


Αριθ. οικ. 52546 (1)

Σύσταση Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής .

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 1

Σύσταση − Σκοπός


Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με  την επωνυμία «Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)» και έδρα την Αθήνα, στον οποίο μετέχουν η μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής και οι δήμοι που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παρ. 1 της παρούσας.

Ο Σύνδεσμος αποτελεί το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) του νομού Αττικής.

2. Σκοπός του Συνδέσμου είναι η προσωρινή αποθήκευση, η επεξεργασία, η ανακύκλωση και η, εν γένει, αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, η λειτουργία σχετικών εγκαταστάσεων, η κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και η αποκατάσταση υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ) εντός της χωρικής αρμοδιότητας της περιφέρειας Αττικής.
------------------------------------------------
"timeo Danaos et dona ferentes"
  Β.Γ

δημοσίευσε ...