Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011

Η Τρόικα Διατάζει ...η Συγκυβέρνηση Εκτελεί !!!
"κλεμμένο" από : http://www.enet.gr
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΚΥΡΩΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ

 

Δώδεκα μέτρα fast track για ό,τι ζήτησε η τρόικα


Επιτάχυνση της εφεδρείας -ώστε να πιαστεί ο φετινός στόχος των 30.000 «απολύσεων»- και αναστολή πλειστηριασμών μέχρι 31/12/2012 συμπεριλαμβάνονται στη δωδεκάδα μέτρων που αποφάσισε χθες το υπουργικό συμβούλιο.
 
Ο πρωθυπουργός Λ. Παπαδήμος ενώ προσέρχεται στο υπουργικό συμβούλιο Η πράξη νομοθετικού περιεχόμενου, την οποία κύρωσε χθες το υπουργικό έπειτα από εισήγηση του υπουργού Οικονομικών Ευάγγελου Βενιζέλου, αναμένεται να κατατεθεί για κύρωση στη Βουλή το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα. Κατ' ουσίαν επιταχύνονται τα μέτρα που έχει ζητήσει επιτακτικά η τρόικα, ως μια πρώτη κίνηση για την έναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσουν στο νέο Μνημόνιο και συγκεκριμένα στην εκταμίευση της πρώτης δόσης των 89 δισ. ευρώ.

Με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου τα 12 ζητήματα που ρυθμίζονται είναι:

1 Παρατείνεται κατά ένα χρόνο, μέχρι και τις 31/12/2012, η απαγόρευση των πλειστηριασμών από τις τράπεζες, ως μέτρο προστασίας των δανειοληπτών που δεν έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τα χρέη τους εν μέσω οικονομικής κρίσης. Πρόκειται για την τρίτη παράταση, όμως για πρώτη φορά έχει ετήσια και όχι εξάμηνη διάρκεια, παρά τις πιέσεις που ασκήθηκαν από τον τραπεζικό τομέα.

2 Νομοθετούνται οι διατάξεις που είχαν ενταχθεί στην εγκύκλιο του υπουργείου περί του ειδικού τέλους ακινήτων και αφορούν την προστασία των αναπήρων, καθώς και πολιτών που διαβιούν υπό μειονεκτικές κοινωνικά συνθήκες, όπως απουσία εισοδήματος και έλλειψη ακίνητης περιουσίας πλην της πρώτης κατοικίας.

3 Ρυθμίζονται ζητήματα (αδιευκρίνιστα) σχετικά με την αυτοδίκαιη απόλυση δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και υπαλλήλων ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, που συμπληρώνουν 35 έτη υπηρεσίας και το 55ο έτος ηλικίας και υπάγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου. Στόχος είναι η επιτάχυνση της εφεδρείας.

4 Επέρχονται αλλαγές (αδιευκρίνιστες) ως προς την εφεδρεία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

5 Ανοίγει ο δρόμος για την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων, μετά την αύξηση του ποσοστού της κοινοτικής συμμετοχής στο 95%. Κατ' ουσίαν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα στην εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εκτέλεσή του, χωρίς υπέρβαση του ορίου των ετήσιων συνολικών πιστώσεών του, δεδομένου ότι από την πορεία του εξαρτάται και η απορρόφηση πόρων από την Ευρωπαϊκή Ενωση.

6 Διασφαλίζεται η πληρωμή των μισθών μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εργαζομένων στις Περιφέρειες, καθώς και όσων μετατάχθηκαν στους δήμους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό.

7 Παράταση χρόνου πήρε ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, που θα ισχύσει και μετά την 1/1/2012 και μέχρι να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που θα ενταχθεί στο Εθνικό Φορολογικό Σύστημα ή άλλο φορολογικό νόμο.

8 Διευκολύνονται οι μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων μεταξύ τραπεζών. Προφανώς αφορά περιπτώσεις απορρόφησης ή συγχώνευσης τραπεζικών ιδρυμάτων. Σε επείγουσες περιπτώσεις μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων πιστωτικών ιδρυμάτων προς άλλα πιστωτικά ιδρύματα, οι σχετικές διαδικασίες (υποβολή προσφορών, καθορισμός του ανταλλάγματος και μεταβίβαση) θα πραγματοποιούνται με προσωρινή αποτίμηση από την Τράπεζα της Ελλάδος.

9 Καθορίζεται το καθεστώς λειτουργίας του Ενιαίου Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), με σκοπό τη διασφάλιση της συνέχειας των παροχών ασθενείας προς τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους των κλάδων ασθένειας ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑΔ, της ιατρικής περίθαλψης των ασφαλισμένων στους κλάδους ασθενείας του ΟΑΕΕ και του ΟΠΑΔ, καθώς και της ομαλής καταβολής των αποδοχών του προσωπικού που μεταφέρεται στον ΕΟΠΥΥ.

10 Επιλέγεται η λύση του συμψηφισμού ως προς την εξόφληση απαιτήσεων και υποχρεώσεων μεταξύ ασφαλιστικών ταμείων, δημοσίων νοσοκομείων και φαρμακευτικών εταιρειών, στην περίπτωση που οι ασφαλιστικοί φορείς έχουν απαιτήσεις έναντι φαρμακευτικών εταιρειών ή κατόχων αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικών σκευασμάτων.

11 Ρυθμίζονται θέματα απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου και επιδιώκεται η ταχύτερη αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ, με σκοπό τη μεγιστοποίηση του οφέλους για το Δημόσιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανεξαρτητοποιείται ο ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου) από τη μητρική ΔΕΠΑ, (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου), ώστε να πουληθούν ξεχωριστά. Τα ΕΛΠΕ, κατά τις ίδιες πληροφορίες, θα πουλήσουν το 35% σε άλλο επενδυτή, ώστε να υπάρξει δυνατότητα απόκτησης μέχρι και του 100% της επιχείρησης, ενώ ως προς το ζήτημα της option (δικαίωμα αγοράς) που έχει η ΔΕΗ για το 30% της ΔΕΠΑ κάνουν λόγο για συμφωνία και αποζημίωσης της ΔΕΗ. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ εξετάζεται να γίνει μέχρι τα τέλη του έτους.

12 Για ακόμη ένα χρόνο θα χρηματοδοτείται η ΕΛΣΤΑΤ, προκειμένου να καλύπτονται οι δαπάνες λειτουργίας της.
-----------------------------------------------
@ναρτήθηκε από: 
"timeo Danaos et dona ferentes"   


δημοσίευσε ...