Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011

Αποφασίζουν χωρίς εμάς ...για εμάς !!!Συναντήσεις επί συναντήσεων γίνονται στον τομέα της Καθαριότητας από την Δημοτική Αρχή  χωρίς να καλούν σε αυτές το Σωματείο Οδηγών - Μηχανικών & Εργατ/των. Σε παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν πάντα παρευρισκόταν. (Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία πρώην συνδικαλιστή στις συναντήσεις  με απροσδιόριστη όμως ιδιότητα, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε το ποιον εκπροσωπεί.)

Ζητήθηκε από τους επόπτες Καθαριότητας να υπογράψουν δήλωση (όχι μετανοίας) ότι όταν λήξει η σύμβαση των εργαζομένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου στην υπηρεσία της Καθαριότητας (180 εργάτες + οδηγοί / τέλος Δεκεμβρίου λήγουν οι συμβάσεις), η υπηρεσία θα συνεχίσει να παράγει το ίδιο έργο με το ελάχιστο μόνιμο προσωπικό που διαθέτει.

Στα ιδιαίτερα δύσκολα χρόνια που μας φέρανε οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές  που ακολούθησαν και εξακολουθούν να εφαρμόζουν, με τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων να δοκιμάζονται και να καταστρατηγούνται συνεχώς, με το βιοτικό και κοινωνικό μας επίπεδο να υποβαθμίζεται ολοένα, τέτοια εκβιαστικά και παράλληλα ενοχοποιητικά διλήμματα στοχεύουν αποκλειστικά στην εκχώρηση της Καθαριότητας σε ΙΔΙΩΤΕΣ, είναι επίσης στην γραμμή των υποταγμένων κυβερνήσεων και συγκυβερνήσεων των μνημονίων που θέλουν να ξεπουλήσουν αφού  απαξιώσουν  κάθε υπηρεσία που έχει σήμερα δημόσιο και κοινωνικό χαραχτήρα, εις βάρος των εργαζομένων και των δημοτών που θα καλεστούν να πληρώσουν το "μάρμαρο" σφίγγοντας περισσότερο τη θηλιά στο ήδη στραγγαλισμένο εισόδημά τους.

Οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία της Καθαριότητας είναι υποχρεωμένοι μόνο να δουλεύουν και αυτό πράττουν με τον καλύτερο τρόπο και κάτω από δυσμενής και αντίξοες συνθήκες γι' αυτούς, δεν είναι υποχρεωμένοι ούτε και έχουν κάποια δικαιοδοσία στο να υπογράφουν υπεύθυνες δηλώσεις τέτοιου τύπου, όπως επίσης πολύ περισσότερο δεν είναι  διατεθειμένοι να δώσουν άλλοθι σε πολιτικές και πρακτικές ξεπουλήματος.

 @ναρτήθηκε από: 
 

δημοσίευσε ...