Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012

Νέα εγκύκλιος του υπουργείου για την διαθεσιμότητα

Δεν πρόλαβε η ΠΟΕ - ΟΤΑ να βάλει «τα όπλα παρά πόδας» και έτρεξε ο υπουργός των απολύσεων να εκδώσει νέα εγκύκλιο που αφορά την διαθεσιμότητα - απόλυση δημοσίων υπαλλήλων. Από μία πρώτη ματιά βλέπουμε ότι μάλλον συμπεριλαμβάνει και άλλες κατηγορίες - ειδικότητες ΔΕ που μέχρι τώρα φαίνεται πως είχαν εξαιρεθεί από το νόμο .... ακολουθεί δημοσίευμα από την aftodioikisi.gr

Νέα διευκρινιστική εγκύκλιο για το ποιοι ΙΔΑΧ ΔΕ περιλαμβάνονται στο καθεστώς διαθεσιμότητας  με βάση την από 12 Δεκεμβρίου Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά  το καθεστώς πρόσληψής τους , εξέδωσε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.  Σύμφωνα με την εγκύκλιο τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού - Λογιστικού, Διοικητικού - Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων, οι οποίοι:

α) είτε προσελήφθησαν με διαγωνιστική διαδικασία, για ειδικότητες διαφορετικές από τις αναφερόμενες στη διάταξη της υποπαρ. Ζ4 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και στη συνέχεια μετατάχθηκαν στην ως άνω κατηγορία και ειδικότητες, ή προσελήφθησαν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, που στη συνέχεια μετετράπη σε αορίστου χρόνου,

β) είτε προσελήφθησαν πριν την εφαρμογή του ν. 2190/1994, μετά από δημόσια προκήρυξη, αλλά χωρίς γραπτό διαγωνισμό, ή με γραπτό διαγωνισμό, αλλά χωρίς δημόσια προκήρυξη,

γ) είτε προσελήφθησαν μετά την εφαρμογή του ν. 2190/1994, εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας του ΑΣΕΠ ή με διαδικασία κατά την οποία, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε συμμετοχή του, το ΑΣΕΠ δεν κατήρτισε τον οριστικό πίνακα διοριστέων, καταλαμβάνονται από τις διατάξεις της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και τίθενται σε διαθεσιμότητα.

Παράλληλα σε διαθεσιμότητα τίθενται υπάλληλοι  που μεταφέρθηκαν από Ν.Π.Ι.Δ. στο στενό δημόσιο τομέα και οι οποίοι ακολουθούν αντίστοιχη κατηγοριοποίηση ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού - Λογιστικού, Διοικητικού - Οικονομικού, Διοικητικών Γραμματέων όπως είναι οι ειδικότητες ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου, ΔΕ Γραμματειακής Υποστήριξης, ΔΕ Γραμματείς κ.λπ..

Τέλος, με την ίδια εγκύκλιο το υπουργείο υπενθυμίζει στις υπηρεσίες  την ανάγκη για άμεση αποστολή των στοιχείων αναφορικά με τις υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό, όπως έχει ήδη ζητηθεί στην υπ'αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/52/οικ. 28085/3.12.2012 (ΑΔΑ: Β45ΑΧ-Φ9Ψ) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας, ώστε να ολοκληρωθεί, το συντομότερο δυνατό, η διαδικασία μετακίνησης των υπαλλήλων που ετέθησαν σε διαθεσιμότητα.

δημοσίευσε ...