Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012

Η αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας

Με τον ν.3863/2010 δόθηκε η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης, προκειμένου οι ασφαλισμένοι να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το οποίο θα μπορούν να το ασκήσουν όταν συμπληρώσουν και το απαιτούμενο όριο ηλικίας.
Για την θεμελίωση δικαιώματος ή προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, κατά το 2011 μπορούν να αναγνωριστούν μέχρι 4 πλασματικά έτη, κατά το 2012 μέχρι 5 έτη,  κατά το 2013 μέχρι 6 και από 1/1/2014 και μετά, μέχρι 7 έτη.ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΡΟΘΕΣΜΟ.

Δεν χρειάζεται δηλαδή η αναγνώριση να γίνει κατά τον χρόνο της θεμελίωσης. Ακόμη και με την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση, υπάρχει δικαίωμα αναγνώρισης, η οποία θα "ανατρέξει" στον χρόνο θεμελίωσης του δικαιώματος.
 
Η αναγνώριση "πλασματικού" χρόνου ασφάλισης γίνεται είτε με καταβολή εισφορών, είτε χωρίς εισφορές και εξαρτάται από το είδος της αναγνώρισης.
 
Ειδικότερα για την αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας στο ΙΚΑ, απαιτείται η καταβολή ασφαλίστρου 20% που υπολογίζεται επί των αποδοχών του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης.
Για τον ΟΑΕΕ ο υπολογιμσός γίνεται με βάση τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην  ασφαλιστική κατηγορία του ασφαλισμένου κατά τον προηγούμενο μήνα της αίτησης.
Για το δημόσιο, το ποσοστό της εξαγοράς υπολογίζεται στο 6,67% επί του βασικού μισθού του Οκτωβρίου 2011.
 
Στο ΙΚΑ μπορούν να αναγνωριστούν μέχρι 900 μέρες. Δηλαδή μέχρι 30 μήνες Χ 30 μέρες ανά μήνα, όταν το ΙΚΑ είναι ο τελευταίος φορέας ασφάλισης.
Ενώ αναγνωρίζονται 30 μέρες ασφάλισης μηναιίως, καταβάλλονται εισφορές για 25 μέρες. Επομένως υπάρχει όφελος 5 ημερών για κάθε μήνα αναγνώρισης. Οι επιπλέον 5 μέρες κάθε μήνα ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ στον συνολικό χρόνο που μπορεί να αναγνωρίσει κατ' έτος ο ασφαλισμένος.

Παράδειγμα:
 
Έστω ότι ο ασφαλισμένος για το 2012 θέλει να αναγνωρίσει στο ΙΚΑ 5 "πλασματικά" έτη που δικαιούται  (δηλ. 1500 μέρες). Έχει υπηρετήσει θητεία 24 μηνών.
 
Οι μέρες στρατιωτκιής υπηρεσίας θα υπολογιστούν ως εξής: 24 μήνες Χ 30 μέρες / μήνα = 720 μέρες και στην πραγματικότητα θα αφαιρεθούν από τον συνολικό χρόνο των 1500 ημερών, μόνο 600 μέρες (24 Χ 25 = 600).
Θα απομένουν δηλαδή άλλες 900 μέρες προς αναγνώριση από άλλη αιτία.  Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο για τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία  και το δημόσιο, όπου ο χρόνος στρατιωτικής θητείας υπολογίζεται σε 25 μέρες ανά μήνα.
 
Επίσης το συνολικό ποσό της εξαγοράς στρατιωτικής υπηρεσίας από 1/1/2011 είναι μειωμένο σε ποσοστό -30%, ενώ από 1/1/2014 το ποσοστό της μείωσης θα ανέλθει στο -50%.
Αν η καταβολή των εισφορών γίνει εντός τριμήνα από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης, παρέχεται επιπλέον έκπτωση σε ποσοστό -15%.
 
Πριν την υποβολή του αιτήματος αναγνώρισης, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να υπολογίσει το κόστος της εξαγοράς, σε σχέση με το κόστος αναγνώρισης άλλων πλασματικών χρόνων.  Επίσης αν με την αναγνώριση πλασματικού χρόνου, ο ασφαλισμένος επιδιώκει την προσαύξηση της σύνταξης, θα πρέπει να υπολογίσει πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να αποσβεστεί το ποσό της εξαγοράς.

Πηγή : apnet.gr

δημοσίευσε ...