Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012

Οι "δοσατζήδες" τα ήθελαν ΟΛΑ και τα πήραν, μαζί και την εθνική κυριαρχία μας !!!

ΜΕ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΕΚΤΡΟΠΗ!) Η ΝΕΑ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ!

ΣΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ Ο,ΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ!

Άθλια και επαίσχυντη πράξη νομοθετικού περιεχόμενου 96 σελίδων δημοσιεύθηκε στις 12/12/2012 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η οποία φέρει την υπογραφή, εκτός του Α. Σαμαρά και του Κάρολου Παπούλια! Περιλαμβάνει όλες τις απαράδεκτες και ταπεινωτικές τροποποιήσεις που έγιναν στις δανειακές συμβάσεις του ελληνικού κράτους. Μεταξύ άλλων προβλέπει ομόλογα τιτλοποίησης περιουσιακών στοιχείων ως μέσο απαλλαγής από την καταβολή δόσεων, ενώ μόνο με πιστοποιητικό συμμόρφωσης θα μπορεί να γίνεται η εκταμίευση κάθε δόσης επαναγοράς χρέους.

Στη σύμβαση τροποποίησης της κυρίας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι:
-Για να εκταμιεύεται κάθε ποσό που θα καλύπτει εθνικές ανάγκες, σύμφωνα με την Πράξη θα πρέπει να προηγείται αίτημα χρηματοδότησης να συνοδεύεται από «πιστοποιητικό συμμόρφωσης».

Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης θα δίδεται από το νομικό σύμβουλο του κράτους και το υπουργείο Οικονομικών στο «επιτηρητή» της δόσης, το EFSF. Η Ελλάδα θα υποχρεούται μάλιστα να ενημερώνει μάλιστα το EFSF εάν ανάμεσα στην ημερομήνια κατάθεσης του πιστοποιητικού και της αίτησης, έχει αλλάξει κάτι που θα καθιστούσε ανακριβές το πιστοποιητικό.

-Για να αποφανθεί το EFSF, θα πρέπει πρώτα να λάβει γνωμοδοτήσεις από τις και άλλες συνεργαζόμενες δικηγορικές εταιρείες Cleary, Gottlieb Steen & Hamilton, για το κατά πόσο η Ελλάδα συμμορφώνεται με τους όρους εκταμίευσης.

-Η Ελλάδα μπορεί να προτείνει στο EFSF την απαλλαγή της για την αποπληρωμή μέρους ή ολόκληρης της δόσης για την επαναγορά χρέους με την παράδοση ομολόγων τιτλοποίησης, εάν προσδοκά να λάβει έσοδα από την ιδιωτικοποίηση που υπερβαίνουν τον αναμενόμενο στόχο ιδιωτικοποιήσεων του μεσοπρόθεσμου.

-Ως ομόλογα τιτλοποίησης ορίζονται τα ομόλογα που θα εκδίδουν εταιρείες ειδικού σκοπού που συστάθηκαν για λογαριασμό της Ελλάδας ή του ΤΑΙΠΕΔ, ή ποιας οντότητας το διαδεχθεί στο μέλλον, και θα έχουν μετοχές στις εταιρείες και άλλα περιουσιακά στοιχεία, ακόμη και οικόπεδα, δικαιώματα αποθήκευσης φυσικού αερίου, οικονομικά δικαιώματα, δικαιώματα ψήφου κλπ.

-Αναγράφεται ρητά το ενδεχόμενο λήψης και νέων πρωτοβουλιών για τη βιωσιμότητα του χρέους, υπό την προϋπόθεση όμως ότι η Ελλάδα θα εφαρμόσει τα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί.

-Η δόση επαναγοράς του χρέους θα έχει εκταμιεύσεις διάρκειας έως 30 ετών, και θα μπορεί να εκταμιευθεί με τη μορφή χρεωστικών τίτλων (του ΤΧΣ) ή τοις μετρητοίς.

-Εφαρμοσμένο δίκαιο είναι το αγγλικό.

- Η Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΤΧΣ παραιτούνται απαρέγκλιτα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τους ίδιους και τα περιουσιακά τους στοιχεία έναντι δικαστικών ενεργειών σχετικά με την παρούσα σύμβαση τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, κάθε δικαιώματος ασυλίας έναντι άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόδοσης ή άλλης διάταξης, κατάσχεσης, εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε εκτέλεσης ή αναγκαστικού μέτρου σε βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων, στο μέτρο που τα παραπάνω δεν απαγορεύονται από αναγκαστικό νόμο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ!

Δικαίωμα κατάσχεσης κάθε εθνικού περιουσιακού στοιχείου της χώρας, χωρίς εξαιρέσεις, αποκτά η Τρόικα βάσει της δανειακής σύμβασης, όπως δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως, με αριθμό 240, ως Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Στο κείμενο αναφέρεται ρητά, ότι δεν εξαιρείται κανένα απολύτως περιουσιακό στοιχείο από την κατάσχεση σε περίπτωση που η χώρα δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.

Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο 4 με τίτλο: Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία, στην παράγραφο 4.4 αναφέρεται:

«Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος (Ελλάδα), η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας παραιτούνται με την παρούσα αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τους ίδιους και τα περιουσιακά τους στοιχεία έναντι δικαστικών ενεργειών σχετικά με την παρούσα Σύμβαση Τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, από κάθε δικαίωμα ασυλίας έναντι άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόφαση ή άλλης διάταξης, κατάσχεσης, εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε εκτέλεσης ή αναγκαστικού μέτρου σε βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων στο μέτρο που τα ανωτέρω δεν απαγορεύονται από αναγκαστικό νόμο».

ΤΑ «ΨΙΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ» ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (EFSF), 

ΚΡΥΒΟΥΝ ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Επί της ουσίας οι τμηματικές αποδεσμεύσεις στο πρώτο τρίμηνο του έτους θα περάσουν από... χίλια κύματα.

Μεταξύ άλλων θα πρέπει να προηγείται αίτημα χρηματοδότησης, το οποίο μάλιστα θα πρέπει να συνοδεύεται από «πιστοποιητικό συμμόρφωσης» και ο EFSF να λαμβάνει γνωμοδοτήσεις και από τις συνεργαζόμενες δικηγορικές εταιρείες (Cleary, Gottlieb Steen & Hamilton), να τιτλοποιούνται και να αποδίδονται στον EFSF τα επιπλέον των στόχων έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις, ενώ η μετακύλιση των τόκων θα γίνεται μόνο εάν η ελληνική κυβέρνηση εφαρμόζει πιστά τα συμφωνηθέντα.

Επιπλέον η εμπλοκή της τρόικας δεν θα είναι «διακριτική» μεταξύ των προγραμματισμένων τριμηνιαίων ελέγχων.

Όρος

Για να γίνουν οι εκταμιεύσεις των 14,8 δισ. ευρώ από την Ευρωζώνη και των 3,4 δισ. ευρώ από το ΔΝΤ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, θα ελέγχεται σε μηνιαία βάση αν το οικονομικό επιτελείο έχει υλοποιήσει τις δράσεις που έχουν συμφωνηθεί. Η πρώτη βασική υποχρέωση είναι η ψήφιση του φορολογικού. Μόνο αν έχει υπερψηφιστεί εντός του Ιανουαρίου θα εκταμιευθούν και τα 9,2 δισ. ευρώ τον επόμενο μήνα.

Πιο αναλυτικά, στην τροποποιημένη δανειακή σύμβαση με τον EFSF περιλαμβάνεταιη υποχρέωση έκδοσης «πιστοποιητικού συμμόρφωσης», το οποίο θα αποστέλλει ο νομικός σύμβουλος του κράτους στον EFSF δηλώνοντας ότι ικανοποιούνται οι όροι που έχει θέσει το Ταμείο για την εκταμίευση κεφαλαίων προς την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, αιτήματα εκταμιεύσεων θα πρέπει να συνοδεύονται από «πιστοποιητικό συμμόρφωσης» από τον νομικό σύμβουλο του κράτους στο υπουργείο Οικονομικών και αυτό να μεταβιβάζεται στον EFSF. Μάλιστα η Ελλάδα θα υποχρεούται να ενημερώνει τον EFSF εάν μεταξύ της ημερομηνίας του πιστοποιητικού και της ημερομηνίας εκταμίευσης θα έχει προκύψει κάποια αλλαγή που θα καθιστά ανακριβή οτιδήποτε περιέχεται στο πιστοποιητικό. Επισημαίνεται επίσης στη σύμβαση ότι το Ταμείο θα πρέπει να έχει λάβει γνωμοδοτήσεις από τις Cleary, Gottlieb Steen & Hamilton ή και τις συνεργαζόμενες με αυτές δικηγορικές εταιρείες σχετικά με τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις των δανείων και των ομολόγων.

Υποχρέωση

Όσον αφορά στα έσοδα του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, προβλέπεται ότι οι επιπλέον εισπράξεις από τον ετήσιο στόχο των αποκρατικοποιήσεων θα τιτλοποιούνται και με τη μορφή ειδικού ομολόγου θα αποδίδονται στον μηχανισμό, προκειμένου να αποπληρώνεται μέρος των 11,3 δισ. ευρώ τα οποία θα διατεθούν για την επαναγορά χρέους.

Πάντως, όπως προκύπτει από τη σύμβαση, ο EFSF διατηρεί από την πλευρά του το δικαίωμα να μην κάνει αποδεκτά αυτά τα ομόλογα.

Επίσης, προβλέπεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά η Ελλάδα θα καταβάλλει επιπλέον τόκους 2% στον EFSF για το δάνειο των 11,3 δισ. ευρώ.

Πηγή : iskra

δημοσίευσε ...