Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2012

Delete για τους υπάλληλους ΙΔΑΧ, Δ.Ε.από το υπουργείο δ.μ.η.δ.

Η προαναγγελθείσα αυθαίρετη και αυταρχική πράξη του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης να θέσει σε διαθεσιμότητα όλους τους υπαλλήλους Δ.Ε., Διοικητικού, Ιδιωτικού Δικαιού Αορίστου Χρόνου, χωρίς τις προβλεπόμενες απο τον Νόμο εξαιρέσεις, λαμβάνει πλέον σάρκα και οστά, με τη δημοσίευση χθες της διευκρινιστικής εγκυκλίου της νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τη διαθεσιμότητα.

Σε συνέχεια της δεύτερης ΠΝΠ που εκδόθηκε πριν από τρεις μέρες και ορίζει πως δεν απαιτείται πλέον η διαπιστωτική πράξη των αρμόδιων οργάνων για την ένταξη των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα, παρά μόνο η απόφαση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το τελευταίο απέστειλε χθες διευκρινιστική εγκύκλιο εξειδικεύοντας τη διατυπωμένη σε προηγούμενη εγκύκλιο απειλή του: Εφόσον η διαδικασία της διαθεσιμότητας, σημειώνει, "δεν έχει ολοκληρωθεί ή παραμένει ημιτελής (δηλαδή χωρίς την τελική αποδέσμευση των υπαλλήλων), το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι υποχρεωμένο, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, να αποδεσμεύσει το σύνολο των υπαλλήλων ΙΔΑΧ Δ.Ε. Διοικητικού, Διοικητικού - Λογιστικού, Διοικητικού - Οικονομικού, Διοικητικών Γραμματέων των φορέων που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του Ν. 4093/2012, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου κατά τη 12η Νοεμβρίου 2012 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4093/2012)".

Στην εγκύκλιο, μάλιστα, δίνεται και μια "τελευταία ευκαιρία" στις υπηρεσίες, που δεν το έχουν πράξει ακόμη, να αποστείλουν τις λίστες διαθεσιμότητας, παρέχοντας προθεσμία... μιας ολόκληρης ημέρας, δηλαδή "εντός της επομένης από την κοινοποίηση της παρούσας (σ.σ.: εγκυκλίου)"! 

 Το ΥΔΜΗΔ προειδοποιεί ακόμη πως "η όλη διαδικασία θα ελεγχθεί ως προς τη νομιμότητά της από το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης", καθώς και ότι "υπηρεσιακές μεταβολές στην κατάσταση των υπαλλήλων ΙΔΑΧ Δ.Ε. που γίνονται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου μετά τις 12.11.2012 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4093/2012) δεν μπορούν να ανατρέψουν ή να αναστείλουν ως προς τους υπαλλήλους αυτούς τις συνέπειες του νόμου, που ανατρέχουν στην έναρξη ισχύος του. Καμιά μεταβολή που έλαβε χώρα μετά την έναρξη της εφαρμογής του νόμου δεν θα ληφθεί υπόψη" καταλήγει το ΥΔΜΗΔ.

Πηγή : avgi.gr / 8-12-2012

δημοσίευσε ...