Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012

Διαχ. Απορριμμάτων Αττικής : «Γιάννης κερνάει … και Γιάννης πίνει»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΟΕ - ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Επιβεβαιώνεται, δυστυχώς, για μια ακόμη φορά η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με όσα έχει μέχρι σήμερα επισημάνει και καταγγείλει σε ότι αφορά τη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Αττικής με Ανοιχτή 
Επιστολή σε όλους τους αρμόδιους φορείς (πολιτικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς) επισημαίνει:
1. «Eν μια νυκτί» και με διαδικασίες-εξπρές η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ενέκρινε τα τεύχη δημοπράτησης των τεσσάρων (4) εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων, χωρίς να θέσει το θέμα (παρά μόνο για «ενημέρωση») στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ενώ ούτε καν έγινε ενημέρωση (πολύ περισσότερο λήψη συναίνεσης) των Ο.Τ.Α. της Αττικής, στους οποίους θα μετακυλήσει το κόστος των αποφάσεών της για 27 χρόνια !!!
 

2. Τα τεύχη δημοπράτησης όπως αναφέρεται στα Δελτία Τύπου (που καθημερινά σχεδόν αποστέλλει ο «λαλίστατος» κ. Γιάννης Σγουρός) αποτελούν απλή αντιγραφή των αντίστοιχων άλλων περιοχών της χώρας (Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησος, Ηλεία, Σέρρες, Αιτωλοακαρνανία). Λες και έκαναν εκεί «σωστό» μοντέλο και φοβούνται μην χάσουν το «καλούπι».
 
3. Ενώ ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. δεν έχει συντάξει Στρατηγικό Περιβαλλοντικό Σχέδιο για την υφιστάμενη Ο.Ε.Δ.Α. και τις προς δημιουργία, δεν έχει θέσει στα τεύχη δημοπράτησης περιβαλλοντικές προδιαγραφές, δημοπρατεί στη Δυτική Αττική δύο εγκαταστάσεις επεξεργασίας σε περιοχή απολύτου προστασίας και αποκατάστασης φυσικού περιβάλλοντος του Όρους Αιγάλεω (όπου επιτρέπονται μόνο χρήσεις ήπιας αναψυχής).
 
4. Ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. προχωρά σε διαγωνισμούς για την κατασκευή εργοστασίων που δεν έχουν χωροθετηθεί !!!
 
5. Η απόφαση της δημοπράτησης των τεσσάρων (4) εργοστασίων δεν λαμβάνει ούτε κατ΄ ελάχιστον υπόψιν της τον Περιφερειακό Σχεδιασμό της Αττικής, σε ότι αφορά την υποχρέωση για κομποστοποίηση, τις μεθόδους επεξεργασίας, την υποχρέωση αναθεώρησής του ανά 5ετία, ώστε να συνυπολογίσει τη σημαντική μείωση των απορριμμάτων που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση, γεγονός που ομολογεί ο ίδιος ο «λαλίστατος» κ. Γιάννης Σγουρός ότι ανέρχεται «σε ποσοστό της τάξης του 14%» και δεν διστάζει να βγάλει διαγωνισμό για τέσσερα (4) εργοστάσια δυναμικότητας 1,35 εκατομμυρίων τόνων, τη στιγμή που από όλους τους πολίτες ομολογείται η ανάγκη μείωσης των περιττών εξόδων και περιστολής δαπανών του Δημόσιου τομέα.

 Ή μήπως πιστεύουν ότι θα γίνουν τέσσερα (4) εργοστάσια με κοινοτική επιχορήγηση και οι «κουτόφραγκοι» δεν θα καταλάβουν την «τρίπλα» και δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στο μέλλον ;
 
6. Οι περιλήψεις των τευχών δεν κάνουν μνεία των υποχρεώσεων της χώρας για την ταχύτατη μείωση της ποσότητας του ρεύματος των σύμμεικτων αποβλήτων που απορρίπτουν τα νοικοκυριά και την υποχρέωση χωριστής συλλογής ικανού τμήματος των οργανικών αποβλήτων, τα οποία σε συνδυασμό με την ανακοίνωση του «λαλίστατου» κ. Γιάννη Σγουρού περί επάρκειας χώρων ταφής για 22 μήνες, οδηγούν στον κίνδυνο, οι ανάδοχοι να φτιάχνουν εργοστάσια αλλά η Αττική να πληρώνει πρόστιμα γιατί αυτά δεν πρόκειται να τελειώσουν και να λειτουργούν στα χρονικά όρια των υποχρεώσεών μας.
 
7. Καμιά μελέτη που να τεκμηριώνει την επιλογή των 27 χρόνων εκχώρησης της εκμετάλλευσης των εργοστασίων δεν είδαμε, καμιά μελέτη απόσβεσης κόστους, καμιά μελέτη που να συνδέει τις προτεινόμενες επενδύσεις με το κόστος που θα επιβαρυνθεί ο τελικός καταναλωτής, καμιά μνεία δεν γίνεται για το ποσοστό της κερδοφορίας του αναδόχου.
 
8. Ο επιλεγείς «ανταγωνιστικός διάλογος» οδηγεί σε υποκατάσταση των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής και του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. από τα στελέχη των ιδιωτικών κατασκευαστικών ομίλων, οδηγεί στην απαράδεκτη πρακτική οι εργολάβοι να υποβάλλουν και τελικώς να επιβάλλουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όχι μόνο τις τεχνικές λύσεις αλλά και τις μεθόδους επεξεργασίας, τον αριθμό και τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης.
 
9. Το γιγαντιαίο (ακόμη και σε παγκόσμια κλίμακα) εργοστάσιο στην Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής θα καταλάβει μεγάλη έκταση μειώνοντας έτσι τον ωφέλιμο χρόνο ζωής του Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής.
 
10. Η διαδικασία που προβλέπει ο «ανταγωνιστικός διάλογος» δεν συνάδει με τα προβλεπόμενα στις Ευρωπαϊκές οδηγίες σε ότι αφορά τον ανταγωνισμό, δηλαδή η μέθοδος της «κλεψύδρας» για την μείωση των υποψήφιων αναδόχων από φάση σε φάση του «διαγωνισμού» προκρίνει ουσιαστικά τους μεγαλοεργολάβους.
 
Με την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.ΔΣ.Ν.Α. δεν έχουν τεθεί κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών με σαφήνεια, αλλά όλα αφήνονται να διαμορφωθούν στην πορεία (ποσότητες, μέθοδοι επεξεργασίας, δαπάνη, έτη εκμετάλλευσης των υποδομών, κ.λπ.), σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στις Ευρωπαϊκές οδηγίες που ζητούν να τίθενται αντικειμενικά κριτήρια που εξασφαλίζουν την τήρηση της αρχής της διαφάνειας, της αρχής της αποφυγής των διακρίσεων και της αρχής της ίσης μεταχείρισης έτσι ώστε να εγγυώνται την αξιολόγηση των προσφορών υπό συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού.
 
Οι Ευρωπαϊκές οδηγίες προβλέπουν ότι στα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνονται και οι προτεινόμενες τεχνολογίες, αλλά ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. δεν έχει πραγματοποιήσει επίκαιρη μελέτη σύγκρισης τεχνολογιών, ούτε Περιφερειακό Σχεδιασμό Ανακύκλωσης, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας των προτεινόμενων τεχνικών λύσεων.
 
11. Από τα δημοσιοποιημένα στοιχεία προκύπτουν αντιφάσεις σε ότι αφορά στο ποιός θα λαμβάνει και ποιες αποφάσεις. Παρότι προβλέπεται ότι Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α., μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει καμιά ανάμειξη (εκτός από διακοσμητική) των υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι τα τεύχη δημοπράτησης δεν «πέρασαν» καν από τις υπηρεσίες, ενώ τα υπογράφει ο ίδιος ο κ. Γιάννης Σγουρός ! Άντε και Περιβαλλοντολόγος-Μηχανικός !
 
Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την μέχρι σήμερα πρακτική του κ. Γιάννη Σγουρού μας δείχνει ότι σε όλη την πορεία εκτέλεσης του έργου (δηλαδή τα επόμενα 27 χρόνια!) οι υπηρεσίες του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. θα είναι «διακοσμητικές» και ότι άλλοι (άραγε και εξωθεσμικοί;) θα αποφασίζουν το τι θα κατασκευάζεται, πώς θα κατασκευάζεται, πώς θα αξιοποιούνται τα παράγωγα της επεξεργασίας, πόσο θα πληρώνουν οι Δήμοι.
 
12. Στις προκηρύξεις των διαγωνισμών έχει γίνει εξωφρενικά και προκλητικά υψηλή κοστολόγηση των έργων. Η Μελέτη Τεχνολογιών προέβλεπε το κόστος της κατασκευής των τεσσάρων (4) εργοστασίων στα 440 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στις προκηρύξεις που δημοσιοποίησε ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. αναφέρεται ότι το συνολικό κόστος κατασκευής θα κυμανθεί από 739 έως 932 εκατομμύρια ευρώ !!! 

Πώς προέκυψε ο διπλασιασμός του κόστους κατασκευής, τη στιγμή μάλιστα που όλα τα έργα κατασκευάζονται με τιμές του 2008-2009 λόγω της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης;
 
Υπολογίζοντας τις τιμές της αγοράς για το κόστος κατασκευής, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή μετέχει π.χ. με 50% στο κόστος κατασκευής θα πρέπει να καταβάλλει 135 εκατ. ευρώ, δηλαδή λιγότερα από τα 150 εκατ. ευρώ που διατίθενται από το Ε.Σ.Π.Α. Εφόσον υπάρχει πρόσθετη συμμετοχή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων π.χ. για άλλα 135 εκατ. ευρώ, δεν χρειάζεται η εκχώρηση της εκμετάλλευσης των εργοστασίων για 27 χρόνια.

Μήπως για αυτό, το τελευταίο έχει επιλεγεί η εξωφρενική υπερτιμολόγηση των κατασκευών; Ας απαντήσει για αυτά, ο «λαλίστατος» κατά τα άλλα κ. Γιάννης Σγουρός…
 
Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση  δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις  για να σταματήσουμε τα εθνοκτόνα σχέδιά τους, ότι θα προσφύγουμε σε όλες τις αρμόδιες αρχές για να ανατρέψουμε τις λογικές της εκχώρησης της χώρας και των δραστηριοτήτων της σε ιδιώτες. 

Μόνο που δεν αρκεί η αντίδραση των εργαζομένων, αλλά χρειάζεται να σπάσει η σιωπή των αιρετών-Δημάρχων, των συλλογικών οργάνων τους (Π.Ε.Δ. Αττικής), των περιβαλλοντικών οργανώσεων αλλά και όλων των κοινωνικών φορέων της Αττικής. 

Τώρα είναι η ώρα να βάλουμε τέλος στο μεγάλο φαγοπότι των επιχειρηματικών-εργολαβικών-εκδοτικών συμφερόντων που για άλλη μια φορά κερδοσκοπούν στα συντρίμμια μιας χώρας και του Λαού της που στενάζουν από τις άθλιες πολιτικές των μνημονίων και της τρόικα.

Η ανοικτή επιστολή της ΠΟΕ - ΟΤΑ για την διαχείρηση των απορριμμάτων της Αττικής ΕΔΩ

δημοσίευσε ...