Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2012

Επιτροπεία στους δήμους, ΧΑΡΑΤΣΙΑ στους πολίτες !

ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙ ΖΗΤΑ ΤΟ ΥΠΟΙΚ

ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ… ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ, ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝ

Δημοσιονομική προσαρμογή και πειθαρχία ή διαφορετικά περικοπές δαπανών και νέα δημοτικά χαράτσια, ζήτησε, χθες (27/12), ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Κωνσταντίνο Ασκούνη.
Την ίδια ώρα που η κρατική επιχορήγηση των ΟΤΑ μειώνεται δραστικά, ο Χρ. Σταϊκούρας κάνει λόγο για τήρηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων έναντι των Δήμων, αναφέροντας μια σειρά κυβερνητικές ρυθμίσεις, όπως τη μεταβίβαση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων της εξόφλησης της δόσης των οφειλών του ελληνικού Δημοσίου προς τους Δήμους για το τρέχον έτος και τη διάθεση από σήμερα Πέμπτη του μεγαλύτερου μέρους από τα 199 εκατ. ευρώ που αφορούν σε επενδυτικές δαπάνες των Δήμων.

Ταυτόχρονα, με απόφαση του ιδίου, δίνεται διορία έως τις 31/12 στους γενικούς διευθυντές των οικονομικών υπηρεσιών σε όλα τα Υπουργεία, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου της Γενικής Κυβέρνησης, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις Ανεξάρτητες Αρχές και στην Προεδρία της Δημοκρατίας, προκειμένου να καταρτίσουν μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού τους και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με τριμηνιαία ανώτατα όρια δαπανών.

Σε περίπτωση που στον προϋπολογισμό παρατηρηθούν υπερβάσεις, προβλέπονται μεταξύ άλλων, αυτόματες περικοπές δαπανών και εποπτεία.


Μεταξύ άλλων στην απόφαση επισημαίνονται τα εξής:

«Με ευθύνη των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων των Οικονομικών Υπηρεσιών των φορέων καταρτίζεται μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και τίθενται τριμηνιαία ανώτατα όρια πληρωμών και μεταβολής απλήρωτων υποχρεώσεων».
 
«Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης των Οικονομικών Υπηρεσιών του φορέα παρακολουθεί τη μηνιαία εκτέλεση του προϋπολογισμού του φορέα του και στην περίπτωση που διαφαίνονται πιθανές αποκλίσεις από τους τριμηνιαίους και ετήσιους στόχους μεριμνά για διορθωτικές παρεμβάσεις μείωσης των αποκλίσεων».
 
«Σε περίπτωση που η υπέρβαση είναι άνω του 10%, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης των Οικονομικών Υπηρεσιών συντάσσει έκθεση αιτιολόγησης της απόκλισης αυτής την οποία αποστέλλει προς τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης και ταυτόχρονα περιγράφει τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί ή σχεδιάζεται να ληφθούν για τη διόρθωση της απόκλισης».
 
Σε περιπτώσεις απόκλισης άνω του 10% από το στόχο, εφαρμόζονται οι νέοι Δημοσιονομικοί Κανόνες που περιλαμβάνει τις διατάξεις των αυτόματων περικοπών και της εποπτείας.

Πηγή: iskra 

δημοσίευσε ...