Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013

Ενημέρωση υπηρεσιακών ατομικών φακέλωνΕπί του πρακτέου για την επαναπροσκόμιση πτυχίων  Μεγάλη αναστάτωση έχει δημιουργηθεί από το έγγραφο με αρ. πρωτ. 3183/308/25.01.2013, ορθή επανάληψη του εγγράφου με αρ. πρωτ. 3001/302/24.01.2013, που έκδωσε η διεύθυνση ανθρωπίνου δυναμικού και κατάρτισης  (προσωπικού) που ζητά να ξαναπροσκομίσουν οι υπάλληλοι του δήμου Πειραιά εκ νέου τους τίτλους σπουδών που κατέχουν, επικαλούμενη την εγκύκλιο του υπουργείου διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (ΥΠΔΜΗΔ) ΔΙΔΑΔ / Φ.35.33/1706/οικ 2063/18-01-13 που αφορά την επικαιροποίηση των υπηρεσιακών ατομικών φακέλων.


Η συγκεκριμένη όμως εγκύκλιο του ΥΠΔΜΗΔ είναι ξεκάθαρο ότι ζητά την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ με τυχών νέα στοιχεία – προσόντα που υπάλληλοι έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου στην υπηρεσία και αυτά δεν έχουν κατατεθεί στον υπηρεσιακό τους ατομικό φάκελο.


Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αναφέρει ότι «…Κατόπιν αυτού, καλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού να προβούν στην ενημέρωση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων και στην επικαιροποίηση των περιλαμβανομένων σε αυτά στοιχείων, τα οποία συναρτώνται με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων και τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα, είναι δε πρόσφορα για την αξιολόγηση και κρίση των υπαλλήλων, από το αρμόδιο όργανο, για την κατάληψη θέσεων ευθύνης…»


Με δεδομένο ότι τα στοιχεία που ζητά το υπουργείο υπάρχουν ήδη στους υπηρεσιακούς ατομικούς φακέλους των συναδέλφων και ότι σχολές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κυρίως τεχνικές που έχουν αποφοιτήσει πολλοί συνάδελφοι έχουν καταργηθεί (εργοδηγών – νέου τύπου – τ.ε.σ κλπ), έχουν μετονομαστεί ή αντικατασταθεί με άλλες, ότι τα σχολεία (δημοτικά – γυμνάσια και λύκεια) έχουν συγχωνευτεί ή έχουν μεταστεγαστεί από την αρχική τους τοποθεσία ή βρίσκονται στην επαρχία, θεωρούμε ότι είναι άκρως γραφειοκρατική και άσκοπη η διαδικασία της επαναπροσκόμισης των ίδιων στοιχείων, καθώς και εκτός του πνεύματος της εγκυκλίου του υπουργείου.


Διακρίνουμε δε ότι προκύπτει εμμέσως και κρίση αξιοπιστίας  ως προς το άτομο μας και τα στοιχεία που έχουμε καταθέσει κατά την πρόσληψή μας, τα οποία έχουν ελεγχθεί από την αρμόδια υπηρεσία, πράγμα που θίγει την αξιοπρέπεια μας, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι είναι στη δικαιοδοσία της υπηρεσίας να ελέγξει και να κρίνει αν κάποιο από τα στοιχεία που έχουμε προσκομίσει είναι έγκυρο ή πλαστό.


Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ζητάμε από την διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού και κατάρτισης του δήμου Πειραιά να περιορίσει το έγγραφο της στην προσκόμιση των νέων στοιχείων – προσόντων που έχουν αποκτηθεί και δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπηρεσιακό ατομικό φάκελο των συναδέλφων.


Επίσης να επισημάνουμε πως όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η εγκύκλιος του υπουργείου τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγηση του προσωπικού, πράγμα που θα ήταν χρήσιμο αν γινόταν στο πλαίσιο της μετεκπαίδευσης και αναβάθμισης του προσωπικού για ποιοτικότερη προφορά έργου και όχι όπως στοχευμένα πραγματοποιείται για την επίτευξη απολύσεων στον δημόσιο τομέα.     


Ολόκληρη η εγκύκλιος του ΥΠΔΜΗΔ σε μορφή Word ΕΔΩ

Βασίλης Γκιτάκος (ΔΕ Μηχανοστασιαρχών)

Μέλος του Γεν. Συμβουλίου της ΠΟΕ - ΟΤΑ  

δημοσίευσε ...