Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013

Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ για προσλήψεις στους Ο.Τ.Α

Νέα εγκύκλιος του υπουργείου εσωτερικών που αφορά τις προσλήψεις στους Ο.Τ.Α α' και β' βαθμού και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου αυτών.

Η νέα εγκύκλιος του υπουργείου εσωτερικών ΕΔΩ

δημοσίευσε ...