Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013

ΥΔΜΗΔ: Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα

Το υπουργείο διοικητικής «απορρύθμισης» εξέδωσε εγκύκλιο στην οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με την κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.
 
Αίσθηση εκτός των άλλων προκαλεί η παρακάτω παράγραφο που ούτε λίγο ούτε πολύ, απαξιώνει τις δικαστικές αποφάσεις που αφορούν προσωρινές διαταγές ή ακόμα και ασφαλιστικά μέτρα.

«Για τους υπαλλήλους, για τους οποίους έχουν εκδοθεί  προσωρινές διαταγές ή  αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων, επί σχετικών αιτήσεών τους,  επισημαίνονται τα εξής:
 
Η  υπηρεσιακή μεταβολή (διαθεσιμότητα)  των  υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΔΕ επήλθε αυτοδικαίως,  δυνάμει της διάταξης της  υποπαρ. Ζ.4 της  παρ. Ζ του ν. 4093/2012, ως αποτέλεσμα της κατάργησης της θέσης που κατείχαν οι ως άνω υπάλληλοι. Περαιτέρω, ο νόμος  ορίζει ρητά τις εντεύθεν συνέπειες της διαθεσιμότητας.
 
Το νομικό καθεστώς της διαθεσιμότητας, η οποία έχει υπέρ αυτής το τεκμήριο της νομιμότητας και παράγει πλήρεις έννομες συνέπειες,   δεν θίγεται, δεν αναστέλλεται, ούτε, πολύ περισσότερο, καταργείται  με την προσωρινή διαταγή ή την απόφαση ασφαλιστικών μέτρων,  δεδομένου ότι με αυτές ρυθμίζονται  προσωρινά μόνο οι  ιδιωτικού δικαίου όροι  της εργασιακής σχέσης.
 
Συνεπώς, οι υπάλληλοι αυτοί εντάσσονται στην παρούσα  διαδικασία της κινητικότητας.  H μη συμμετοχή των φορέων που δεσμεύονται από τις ως άνω προσωρινές διαταγές ή αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων στη διαδικασία μετακίνησης των υπαλλήλων θίγει ευθέως το δικαίωμα των υπαλλήλων στην κινητικότητα, αφού η παράλειψη αυτή δεν παρατείνει το χρόνο της διαθεσιμότητας.
 
Το καθεστώς της διαθεσιμότητας αίρεται αυτοδικαίως με την έκδοση της απόφασης μετάταξης. Η μη εμφάνιση του υπαλλήλου στην υπηρεσία στην οποία μετατάχθηκε   έχει ως συνέπεια την απόλυσή του.»

Η εγκύκλιος του υπουργείου σε μορφή Word ΕΔΩ

δημοσίευσε ...