Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013

Β.Σ.Σ. : ψήφισμα των εργαζομένων στα κόμματα του κοινοβουλίου

Με την ένδειξη εξαιρετικά επείγον το πανελλήνιο συντονιστικό των εργαζομένων του προγράμματος Βοήθεια Στο Σπίτι απέστειλε ψήφισμα στους αρμόδιους υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας, στον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και σε όλα τα κόμματα του κοινοβουλίου, ζητώντας αυτό που αλλού θεωρείται αυτονόητο, την προστασία του κράτους στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που λόγω της πολιτικής που ασκεί η μνημονιακή συγκυβέρνηση δοκιμάζονται ακόμα περισσότερο.

Εξάλλου θυμίζουμε ότι για την συνέχιση του προγράμματος που καταργεί η συγκυβέρνηση, οι εργαζόμενοι έχουν εξαγγείλει 48ωρη πανελλαδική απεργία για τις 13 και 14 Φεβρουαρίου 2013 και συγκέντρωση την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου στις 10 το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Ο αγώνας των εργαζόμενων στα κοινωφελείς προγράμματα που προσφέρουν τα μέγιστα στην υπηρεσία των ευπαθών και ανήμπορων κοινωνικών ομάδων είναι αγώνας όλης της κοινωνίας, η κατάργηση των κοινωφελών προγραμμάτων εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της ανάλγητης αντιμετώπισης από την  τρικομματική συγκυβέρνηση των κοινωνικών αγαθών και δομών.

Η προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των κοινωνικών δομών και η εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών που επιχειρεί η μνημονιακή συγκυβέρνηση της φτώχειας και της εξαθλίωσης, πρέπει να ανατραπεί. Μοναδική απάντηση αποτελεί η κοινή δράση όλων των εργαζομένων για την υπεράσπιση και την ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών και για την ανατροπή όλων των αντεργατικών και αντιλαϊκών πολιτικών.

ΨΗΦΙΣΜΑ
 
Έχοντας υπόψη:
· Το γεγονός ότι η χώρα μας δεν έχει θεσμοθετημένες δομές πρωτοβάθμιας Κοινωνικής φροντίδας  όπως το Βοήθεια στο σπίτι

· Ότι ο Καλλικράτης ( άρθρο 96 & 97 ) , προβλέπει  δημιουργία Διευθύνσεων Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισοτήτων των Φύλων

· Το γεγονός ότι υπάρχουν χρήματα εξασφαλισμένα: α)ΦΕΚ Α' 135/14-06-2012 ΑΚΑΓΕ       και β) 0,2%, Ν4052/12  ασφαλιστικές εισφορές, ενώ προβλέπεται στα πλαίσια συμβατικής υποχρέωσης του Υπ. Εσωτερικών, η μέριμνα να καλυφθούν χρηματικά τόσο οι ανασφάλιστοι της χώρας, όσο και οι ορεινές, δυσπρόσιτες και νησιωτικές περιοχές.

· Η ΚΕΔΕ επιβεβαιώνει ότι  μέσω του «Βοήθεια στο Σπίτι» υπάρχει τεράστια εξοικονόμηση   πόρων λόγω της μείωσης του κόστους λειτουργίας των ασφαλιστικών οργανισμών με την παροχή υπηρεσιών υγείας και πρωτοβάθμιας φροντίδας, από ένα δίκτυο χιλιάδων εξειδικευμένων στελεχών και της εισροής ασφαλιστικών εισφορών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, ενώ  έρευνα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Καθηγητή κ. Ξ. Κοντιάδη: Αξιολόγηση των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση: δράσεις, ελλείμματα και επικαλύψεις) δείχνει το «Βοήθεια στο Σπίτι» ως την υπηρεσία με την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ως την πλέον καινοτόμα σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.

· Οι εργαζόμενοι των ΒΣΣ έχουν προσληφθεί αξιοκρατικά  μέσω ΑΣΕΠ (Ν.2190/94) με πλήρες ωράριο και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη χωρίς ούτε μια ημέρα διακοπή όλα αυτά τα χρόνια, (δεκαετία) καλύπτοντας  πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

· Το γεγονός ότι έχουν προηγηθεί τρείς(3) Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου για την απρόσκοπτη συνέχιση του ΒσΣ και όλων των εργαζομένων σε αυτό:

α)Από 1/1/2012 έως 30/6/2012 του Ν4024/2011,  β)Από 1/7/2012 έως 30/9/2012,  άρθρο πρώτο Ν4087/2012 και  γ) Από 1/10/2012 έως 31/3/2013  άρθρο δεύτερο   Ν4087/2012.

· Το γεγονός ότι ακριβώς λόγω της αυξανόμενης φτώχειας και ανέχειας, θα πρέπει να υπάρξει εξαίρεση των κοινωνικών δομών και των εργαζομένων σε αυτές από τους περιορισμούς της δημοσιονομικής πολιτικής ώστε να μπορέσει να διαμορφωθεί ένα εθνικό δίχτυ προστασίας σε επίπεδο Δήμων και πολιτείας  που θα αποτελεί εγγύηση για τον ανήμπορο πολίτη, κάτι που δε μπορεί να εξασφαλιστεί από καμία Συνεταιριστική Επιχείρηση(που προτάσσει η πολιτεία ως μοντέλο λειτουργίας)

ΖΗΤΑΜΕ:
 
· να γίνει Νομοθετική ρύθμιση που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση της εργασίας του υπάρχοντος προσωπικού, την σύσταση κοινωνικών υπηρεσιών στους Δήμους και την ένταξη των εργαζομένων  σε αυτές.

δημοσίευσε ...