Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

Νέα εγκύκλιος του ΥΠΔΜΗΔ για την επικαιροποίηση του μητρώου των υπαλλήλων

Με νέα εγκύκλιο επανέρχεται το υπουργείο διοικητικής μεταρρύθμισης,  αυτή τη φορά η εγκύκλιος αφορά την επικαιροποίηση του μητρώου απογραφής των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα και στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί όπως ισχυρίζεται στην αξιολόγηση των εργαζομένων.

Ολόκληρη η εγκύκλιος του ΥΠΔΜΗΔ σε μορφή Word ΕΔΩ

δημοσίευσε ...