Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

Η ΑΔΕΔΥ για τις δηλώσεις Μανιτάκη

Η απάντηση της ΑΔΕΔΥ στις δηλώσεις του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης για το μέλλον των δημοσίων υπηρεσιών

Άκρως αποκαλυπτική ήταν η δήλωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αναφορικά με τις προθέσεις της Κυβέρνησης για το "μέλλον" των Δημοσίων Υπηρεσιών.
Ο Υπουργός αναφερόμενος στο Σχέδιο Νόμου, με τίτλο «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», τόνισε χαρακτηριστικά ότι η Κυβέρνηση προτίθεται να διατηρήσει μόνον εκείνες τις δημόσιες υπηρεσίες, «που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να επιτελέσουν ιδιωτικοί φορείς".

Η δήλωση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει το γεγονός ότι οι πολιτικές που ακολουθούνται τρία χρόνια τώρα στο Δημόσιο Τομέα, στο πλαίσο του μνημονίου, δεν υλοποιούνται με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Δημόσιο προς τους πολίτες ή την άρση των πράγματι υπαρχόντων αγκυλώσεων και εμποδίων που διέπουν τη λειτουργία του και συντηρούνται σκοπίμως -εδώ και δεκαετίες- με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούν τόσο τους πολίτες όσο και τους ίδιους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο.

Οι πολιτικές αυτές έχουν μοναδικό στόχο τη διάλυση των δημοσίων υπηρεσιών, την απαξίωση των εργαζομένων σ’ αυτές και τελικώς την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων τους στον Ιδιωτικό Τομέα προς όφελος των οικονομικών παραγόντων που θα τις αναλάβουν και σε βάρος φυσικά των Ελλήνων πολιτών που θα επωμισθούν και το σχετικό κόστος.

Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια του μνημονίου, δεν εφαρμόστηκε καμία πολιτική με σκοπό την αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης, την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των Δημοσίων Υπηρεσιών.

Αντιθέτως,  σκοπίμως και συστηματικά, οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι Δημόσιοι Οργανισμοί υποχρηματοδοτούνται και “εγκαταλείπονται”, με προφανή σκοπό την περαιτέρω υποβάθμιση της αξίας της ύπαρξης και του ρόλου τους στις συνειδήσεις των πολιτών, με σκοπό στη συνέχεια να θυσιαστούν στο βωμό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

•·Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. τονίζει για ακόμα μία φορά ότι η πολιτική που ακολουθείται στο Δημόσιο Τομέα εφαρμόζεται με αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση των μνημονιακών δεσμεύσεων για δραστική περιστολή των δημοσίων δαπανών. Μέσα όμως από: α) τη συνεχή περικοπή χρηματοδότησης, β) τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις Δημοσίων Υπηρεσιών και Δημοσίων Οργανισμών, γ) την υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων για άμεσες αποχωρήσεις προσωπικού (είτε μέσω της εφεδρείας είτε μέσω της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας είτε μέσω της νέας διαθεσιμότητας και των απολύσεων εργαζομένων) και την υποστελέχωση των Υπηρεσιών, τα Δημόσια και Κοινωνικά Αγαθά και οι Δημόσιες Υπηρεσίες, οδηγούνται τελικά στην απαξίωση και ουσιαστικά στην κατάργησή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι σαφές ότι οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στο πρόσφατο Νομοσχέδιο για την κατάργηση και συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και τη σύσταση Γενικής Γραμματείας Συντονισμού παρά τον Πρωθυπουργό υποτάσσονται στη "λογική" του περιορισμού του κόστους λειτουργίας του Κράτους πάση θυσία, χωρίς να αξιολογείται η αναγκαιότητα ύπαρξης των υπηρεσιών αυτών για το κοινωνικό σύνολο.

Από  την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

δημοσίευσε ...