Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ

Εκδόθηκε εγκύκλιος από το ασφαλιστικό ταμείο ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ για τον τρόπο θεώρησης των βιβλιαρίων ασθενείας των ασφαλισμένων στο ταμείο για το έτος 2013.

Η απογραφή των ασφαλισμένων και η θεώρηση των βιβλιαρίων για το έτος 2013 θα ξεκινήσει στις 14 Ιανουαρίου και θα λήξει στις 28 Ιουνίου 2013, μέχρι την ημερομηνία λήξης τα βιβλιάρια θεωρούνται ενεργά.

Η εγκύκλιος του ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ ΕΔΩ

δημοσίευσε ...