Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013

«Κινητικότητα»: βαθειά γραφειοκρατική και άκρως επικοινωνιακή

Με μια βαθιά γραφειοκρατική και άκρως επικοινωνιακή διαδικασία, το αριστερό δεκανίκι της συγκυβέρνησης Σαμαρά, ο  υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης κ. Μανιτάκης,  προσπαθεί να αποπροσανατολίσει  εργαζόμενους και κοινωνία ότι η διαθεσιμότητα δεν είναι απόλυση.

Τεχνηέντως καθιστά από μόνος του ο υπουργός, με τις σχεδόν καθημερινές εγκυκλίους που εκδίδει, εντελώς χρονοβόρα τη διαδικασία της «κινητικότητας» των υπαλλήλων που έχουν βγει ήδη σε διαθεσιμότητα. Είναι παραπάνω από σίγουρο πως πριν προλάβει να ολοκληρωθεί η διαδικασία (αν ποτέ ολοκληρωθεί) για τους 2000 περίπου εργαζόμενους που έχουν βγει σε διαθεσιμότητα,  θα έχουν προστεθεί σε αυτούς και οι επόμενοι 5.000 που ακολουθούν το πρώτο δίμηνο του 2013 σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού.

Όπως σίγουρο φαίνεται και το ότι η μνημονιακή συγκυβέρνηση για να δείξει στην τρόικα ότι κρατά το λόγο της και έχουν αρχίσει οι απολύσεις και ο αποδεκατισμός των δημοσίων υπαλλήλων, θα κρατήσει τη διαδικασία της «κινητικότητας» σε επικοινωνιακό και μόνο πλαίσιο. (αγκάθι στις δόσεις οι απολύσεις λένε τα μνημονιακά ΜΜΕ)

Παράλληλα, έτσι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα λειτουργίας των υπηρεσιών, που θα χρησιμοποιηθούν σαν άλλοθι για συγχωνεύσεις , καταργήσεις και πολύ περισσότερο για ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών, εφόσον βέβαια τις θέλουν οι ιδιώτες!!!

Δημοσιευμένη στην aftodioikisi.gr  η νέα εγκύκλιος του υπουργείου διοικητικής μεταρρύθμισης.  
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου κινητικότητας των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα και σε συνέχεια των υπ. αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔ/οικ. 26188/12-11-2012 και ΔΙΔΑΔ/Φ.48/52/οικ. 28085 εγκυκλίων μας αναφορικά με την ενίσχυση των υπηρεσιών σε προσωπικό ΔΕ διοικητικών κλάδων, διευκρινίζονται τα εξής:

Για τη διευκόλυνση του έργου των υπηρεσιών και φορέων και την κατά το δυνατόν αρτιότερη διεκπεραίωση της διαδικασίας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό, καλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού να μεριμνήσουν για την πληρότητα των υπηρεσιακών φακέλων των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, δυνάμει των διατάξεων της υποπαρ. Ζ4 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.

Ο έλεγχος της πληρότητας των υπηρεσιακών φακέλων είναι αναγκαίος, προκειμένου οι Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού να καταρτίσουν τον πίνακα συνδρομής κριτηρίων για τη μετάταξη των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Εφιστάται η προσοχή στη συγκέντρωση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τους τίτλους σπουδών, τη γνώση ξένων 
γλωσσών, την πρoϋπηρεσία, την πιστοποιημένη επιμόρφωση, την οικογενειακή κατάσταση, τον τόπο κατοικίας και την ημερομηνία γέννησης.

δημοσίευσε ...