Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

«χαλίφης στη θέση του χαλίφη» το οικ. παρατηρητήριο των Ο.Τ.Α.

Του Σχολιαστή
Συγκροτήθηκε το "εργαλείο" για την κατάργηση υπηρεσιών και θέσεων στους Ο.Τ.Α., για τις υποχρεωτικές μετατάξεις και απολύσεις, με την κατ' ευφημισμό ονομασία "Οικονομικό Παρατηρητήριο Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α."!!!


Η κυβέρνηση αφού μείωσε πάνω από 60% τις επιχορηγήσεις στους Ο.Τ.Α., αφού με την μνημονιακή πολιτική της ερήμωσε την αγορά και εκμηδένισε την αγοραστική ικανότητα των εργαζομένων και έκλεισαν χιλιάδες καταστήματα, με αποτέλεσμα να μειωθούν δραματικά και τα ίδια έσοδα των Δήμων, τώρα λέει αν δεν έχετε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και αποκλείνετε από τους στόχους, τότε θα μπαίνετε υπό επιτροπεία!

Μοναδική λύση λοιπόν αποτελεί η ένταση της πάλης του λαού για την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών και της κυβέρνησης.

Ή ΕΜΕΙΣ λοιπόν Ή ΑΥΤΟΙ!!

Στη σύσταση Οικονομικού Παρατηρητηρίου Αυτοτέλειας των ΟΤΑ προχώρησε το υπουργείο Εσωτερικών, με απόφαση του Ευριπίδη Στυλιανίδη.

Έργο του Παρατηρητηρίου θα είναι ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ, που θα πρέπει να έχουν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, ενώ σε περίπτωση σημαντικών αποκλίσεων θα λαμβάνονται δραστικά μέτρα. Παράλληλα θα παρακολουθεί σε μηνιαία βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού των δήμων και των νομικών τους προσώπων που εντάσσονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, ενώ όταν διαπιστώνεται απόκλιση άνω του 10% από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους, θα παρεμβαίνει και θα υποδεικνύει στον Οργανισμό διορθωτικές ενέργειες.

Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός παραμένει εκτροχιασμένος για ένα εξάμηνο, ο ΟΤΑ θα μπαίνει σε καθεστώς επιτροπείας και, με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, θα υποχρεώνεται σε αναστολή προσλήψεων, σε υποχρεωτικές μετατάξεις εργαζομένων, αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη κλπ, αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας και πάγωμα όλων των δαπανών, εκτός από τη μισθοδοσία και τις απολύτως ανελαστικές δαπάνες.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Εσωτερικών το Παρατηρητήριο συγκροτείται από τους:
- Γεωργία Μαραγκού, σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως πρόεδρο.
- Θεόδωρο Οικονόμου, γενικό διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Εσωτερικών.
- Αρετή Μπελιά, προϊσταμένη διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του υπουργείου Εσωτερικών.
- Ευθύμιο Φωτόπουλο, αντιπεριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, ως εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, για τις εργασίες του Παρατηρητηρίου που αφορούν περιφέρειες.
- Κωνσταντίνο Κουτρομάνο, τέως γενικό διευθυντή του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ως εμπειρογνώμονα.
- Ανδρέα Κατσαρό, επιστήμονα συνεργάτη του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, ως εκπρόσωπο του υπουργείου Οικονομικών.
- Παναγιώτη Καρακούση, γενικό διευθυντή Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, του υπουργείου Οικονομικών.

Πηγή askota.gr 

 

δημοσίευσε ...