Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

Ενοποίηση των επικουρικών ταμείων στο ενιαίο Ε.Τ.Ε.Α.

Η ενοποίηση των επικουρικών ταμείων και η υποχρεωτική ένταξη του ΤΕΑΔΥ στο Ε.Τ.Ε.Α. από 1-1-2013 και μάλιστα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν θεσμοθετηθεί από τους αντιασφαλιστικούς νόμους, θα σημάνει νέα μείωση των επικουρικών συντάξεων, κατάργηση του δημόσιου χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης και θα οδηγήσει πολύ σύντομα στην πλήρη κατάρρευσή τους.

Το κράτος και οι κυβερνήσεις αφού για δεκαετίες καταλήστευσαν τα αποθεματικά των ταμείων μέσα από τη δέσμευσή τους άτοκα στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέσα από την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, τη λιτότητα και την αύξηση της ανεργίας, αρνούνται να πάρουν μέτρα για τη βιωσιμότητά τους και τα οδηγούν στην πλήρη διάλυσή τους. Είναι αποκαλυπτικό ότι τη στιγμή που η κυβέρνηση προχώρησε στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών από το κούρεμα των ομολόγων, που το ΤΕΑΔΥ έχασε πάνω από 2 δις,  όπως και από τα άλλα ταμεία, σήμερα αρνείται κάθε ενίσχυση για τη βιωσιμότητά τους και την εγγύηση των συντάξεων που χορηγούν. Τα ενοποιεί για να νομιμοποιήσει νέες περικοπές και τα οδηγεί σε κατάρρευση.

Το δίλημμα για μας δεν είναι η ενοποίηση ή όχι των ασφαλιστικών ταμείων, αλλά η διατήρηση και η ενίσχυση του δημόσιου και κοινωνικού τους χαρακτήρα, η ανατροπή όλων των αντιασφαλιστικών-αντεργατικών νόμων, η επιστροφή των «κλεμμένων» αποθεματικών τους και η αύξηση της απασχόλησης, γιατί αυτά αποτελούν τις προϋποθέσεις για την ύπαρξη ενός βιώσιμου ασφαλιστικού συστήματος.

Είναι φανερό ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να περιμένουν τίποτα θετικό όσο εφαρμόζονται οι μνημονιακές πολιτικές και πως μοναδική διέξοδος αποτελεί η ένταση της πάλης με στόχο την ανατροπή τους.

Ανακοίνωση της ε/ε της ΠΟΕ - ΟΤΑ

Την υποχρεωτική ένταξη στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. και των Τομέων του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. και Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α. καθώς και του Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ. από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013  προβλέπει το άρθρο 12 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας», που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 256/31-12-2012.

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.26446/976/2-1-2013) αναφέρει ότι, με την παρ.1 του άρθρου 12 προβλέπεται  ότι από 1-1-2013 εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) τα Ταμεία και οι Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης για τα οποία υποβλήθηκε αίτημα εξαίρεσης από την ένταξή τους στο Ε.Τ.Ε.Α. σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 36 του Ν.4052/2012 (Α΄41), εφόσον μέχρι 31-12-2012: α. Δεν έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αναλογιστικές μελέτες και καταστατικά κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του Ν.3029/2002 (Α΄160) ή β. Έχουν υποβληθεί και απορριφθεί.

Για όσες περιπτώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι 31-12-2012 αναλογιστικές μελέτες και καταστατικά και εκκρεμεί η επεξεργασία τους στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή και στην αρμόδια Διεύθυνση  Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου μας, η προθεσμία ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών  παρατείνεται έως την 28-2-2013.

Η παρέμβαση της Ομοσπονδίας το επόμενο χρονικό διάστημα έχει να κάνει με τους πιο κάτω τομείς:

1. Την υπεράσπιση του Δημόσιου χαρακτήρα της Επικουρικής Ασφάλισης και την προσπάθεια της αλλαγής του χαρακτήρα της από αναδιανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό.

2. Την αποτροπή οποιασδήποτε προσπάθειας νέας καταλήστευσης των αποθεματικών και της μείωσης των παροχών (Επικουρική Σύνταξη του Τομέα).

3. Τη συνέχιση της προσπάθειας για τη δημιουργία Ε.Τ.Ε.Α. για τους Δημοσίους Υπαλλήλους.
 
Τις επόμενες ημέρες η Εκτελεστική Επιτροπή  θα παραλάβει και την αναλογιστική μελέτη, για την οποία θα ενημερωθείτε αναλυτικά.

η ανακοίνωση της Π.Ο.Ε - Ο.Τ.Α σε μορφή Word ΕΔΩ

δημοσίευσε ...